#JustițiePentruMoldova: Notă de poziție a Grupului de Experți în domeniul Justiției cu privire la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative – revizuirea hărții judiciare#JustițiePentruMoldova: Notă de poziție a Grupului de Experți în domeniul Justiției cu privire la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative – revizuirea hărții judiciare

La data de 12 decembrie 2023 Ministerul Justiției a publicat proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (privind revizuirea hărții judiciare) (în continuare – proiectul de lege). Prin acest proiect, Ministerul Justiției intervine cu propuneri de modificare a hărții judiciare prin crearea unei noi instanțe judecătorești la Ialoveni din contul separării acestui sediu de la Judecătoria Hâncești și redistribuirea unor sedii ale judecătoriilor Bălți, Cimișlia, Edineț, Cahul, Strășeni, Comrat, Drochia, Hâncești și Ungheni.

La fel, prin acest proiect de lege, Ministerul Justiției propune reconfigurarea curților de apel prin redenumirea și reorganizarea acestora în Curtea de Apel Centru, Curtea de Apel Nord și Curtea de Apel Sud.

În nota informativă care însoțește acest proiect de lege sunt descrise raționamentele care au justificat elaborarea și promovarea acestui proiect de lege, principalele argumente fiind: (1) imposibilitatea formării completelor de judecată în sediile instanțelor de judecată unde activează un număr insuficient de judecători; (2) sarcina de muncă pentru judecătorii din unele instanțe judecătorești; (3) imposibilitatea examinării cererilor de recuzare sau de accelerare a examinării cauzelor în sediile unde activează 1 sau 2 judecători; (4) costurile operaționale exagerate pentru circulația documentelor / dosarelor între sedii; (5) problematica distribuirii aleatorii a dosarelor în instanțele judecătorești cu număr mic de judecători; (6) lipsa opțiunilor de deplasare a justițiabililor la sediile unor instanțe judecătorești.

În acest context, Angela Popil, avocat și membră a Grupului de Experți în Domeniul Justiției (GEJ) din cadrul Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), a elaborat o Notă de poziție privind proiectul de lege în cauză. Autoarea notei consideră oportună promovarea proiectului de lege în contextul asigurării unei bune funcționări a instanțelor judecătorești și realizarea drepturilor și necesităților cetățenilor. Cu toate acestea, proiectul de lege necesită a fi îmbunătățit, iar propunerile de ordin conceptual sunt prezentate în textul notei de poziție transmisă Ministerului Justiției

Membra Grupului de Experți în domeniul Justiției propune următoarele recomandări de îmbunătățire la proiectul de lege:

  • Efectuarea unei analize comprehensive de impact a modificărilor propuse privind reconfigurarea circumscripțiilor judecătoriilor și redenumirii și reconfigurării circumscripțiilor curților de apel, respectând rigorile stabilite în Hotărârea Guvernului nr. 23/2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de analiză a impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative.
  • Revizuirea notei informative în partea care se referă la necesitatea transferului unor sedii ale instanțelor de judecată la alte instanțe în vederea  descrierii efectelor scontate ca urmare a acestui transfer.
  • Excluderea de la pct. 15 din Anexa la Legea nr. 76/2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești a sediului Șoldănești al judecătoriei Orhei (Art. II, pct. 2 din proiect).
  • Clarificarea în nota informativă a argumentelor și a raționamentelor care justifică schimbarea denumirii curților de apel, inclusiv efectuarea unei analize de impact, a beneficiilor și avantajelor acestei propuneri.
  • Consolidarea argumentelor din nota informativă privind propunerea de creare a Curții de Apel Sud cu sedii din mun. Cahul și mun. Comrat în special cu referire la beneficiile acestei inițiative și efectele acesteia asupra realizării eficiente a dreptului cetățenilor de acces liber la justiție.
  • Clarificarea și reflectarea in nota informativă a raționamentelor care justifică transferul judecătoriei Hâncești din circumscripția Curții de Apel Chișinău (Centru) în circumscripția Curții de Apel Sud, evaluarea cost – beneficiu a acestei propuneri, inclusiv impactul transferului respectiv asupra activității profesioniștilor (avocați, procurori, executori judecătorești etc.).
  • Evaluarea impactului prevederilor tranzitorii de la Art. III alin. (2) din proiectul de lege în partea care vizează transferul localităților din raionul Nisporeni în circumscripția judecătoriei Strășeni după darea în exploatare a sediului nou al judecătoriei Strășeni în coroborare cu propunerea de transfer a judecătoriei Ungheni cu toate sediile actuale în circumscripția Curții de Apel Nord (Bălți).

Pentru mai multe detalii vă invităm să consultați Nota de Poziție disponibilă AICI.

Această publicație a fost realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene și Fundației Soros Moldova. Conținutul acesteia reprezintă responsabilitatea exclusivă a proiectului „Asigurarea integrității, eficienței și independenței sistemului de justiție din Moldova – #JustițiePentruMoldova”, finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat de Fundația Soros Moldova. Conținutul materialului aparține autorilor și nu reflectă în mod necesar punctul de vedere al Uniunii Europene și Fundației Soros Moldova.