CICDE fixează noi obiective la 10 ani de la lansarea activităților în Moldova și peste hotareCICDE fixează noi obiective la 10 ani de la lansarea activităților în Moldova și peste hotare

 

Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pledează pentru certificarea obligatorie a funcționarilor electorali, astfel încât implementarea normelor și regulilor unice pentru desfășurarea alegerilor libere și corecte să fie asigurată uniform în toate secțiile de vot. Acest obiectiv a fost subliniat cu ocazia a zece ani de la instituirea CICDE pe lângă Comisia Electorală Centrală.

Numărul erorilor și abaterilor constatate în secțiile de vot s-a redus constant și puternic după implementarea pe larg a instruirii funcționarilor și a actorilor electorali. Instruirile, dar în special instruirea continuă, și-a probat eficiența în asigurarea unor alegeri libere și corecte”, a declarat directoarea CICDE, dr. Doina Bordeianu. Potrivit ei, dacă în anul 2010 erau instruiți cca 4 000 de persoane, astăzi, pentru fiecare scrutin, sunt instruiți cca 12 000 de persoane. Peste 120 000 de funcționare și funcționari electorali au beneficiat de instruirile CICDE în ultimul deceniu. Totodată, la această oră, 17 categorii de profesioniști implicați în alegeri sunt învățați cum să aplice corect legea și să respecte normele legale în diverse situații ce pot apărea în perioada electorală.

La 10 ani de la crearea CICDE, beneficiari și parteneri ai Centrului au devenit instituții din țară și de peste hotare. În prezent, sunt implementate programe de instruire la distanță, online și seminare cu prezență fizică, o strategie de abilitare a viitorilor votanți prin programe pentru preșcolari, elevi și eleve din toate treptele școlare, studenți și cercetători. Centrul a extins misiunea sa de la instruirea persoanelor nemijlocit implicate în organizarea și desfășurarea alegerilor, până la proiecte de suport pentru alegători și alegătoare, precum și de încurajare a unor alegeri libere și conștiente. Următorul obiectiv al CICDE este extinderea educației civice și dezvoltarea capacităților de expertiză și cercetare.

În această perioadă, CICDE a reușit să se impună drept un centru model regional, care exportă bunele practici de instruire electorală, având colaborare strânsă cu peste 20 de țări, în cinci dintre care, cu suportul experților și expertelor din Republica Moldova, au fost create centre de instruire similare. CICDE va continua să susțină colegii din alte state în îmbunătățirea practicilor de instruire continuă, extinzând aria geografică a beneficiarilor.

Succesul CICDE este meritul întregii echipe care include sute de formatori, voluntari, tineri și adulți care cred că Democrația se învață. Din acest motiv, la 10 ani de la fondare, spunem „La mulți Fani, CICDE!” împreună cu oamenii care au contribuit la creșterea și dezvoltarea noastră.