Republica Moldova trebuie să își revizuiască sistemul integrat de securitate și apărare naționalăProcesele politice din ultimul timp din Republica Moldova – alegerile prezidențiale, anunțarea alegerilor parlamentare anticipate, vorbesc de un sprijin popular masiv pentru lupta cu corupția, reformatarea clasei politice, ieșirea din lanțul de crize: sanitară, economică, socială, ecologică, demografică. Acest deziderat de schimbare dictează și un curs de reformare profundă a instituțiilor statului, inclusiv al sectorului de securitate și apărare națională.

Acesta este unul din subiectele principale analizate în cadrul notei analitice elaborate de Viorel Cibotaru este Director Executiv al Institutului European de Studii Politice din Moldova și Nicu Popescu, Directorul programului Europa Lărgită în cadrul oficiului de la Paris a Consiliului European pentru Relații Externe (ECFR). Documentul analizează problemele și măsurile prioritare privind necesitatea efectuării unei analize strategice a sectorului de securitate națională, reformarea Armatei Naționale și a Serviciului de Securitate și Informații, elaborarea unui set de legi și strategii sectoriale pentru o politică integrată de apărare, securitate și politică externă a Republicii Moldova pe termen scurt, mediu și lung.

„Pornind de la constatarea faptului că obiectivul strategic al Republicii Moldova trebuie să fie atingerea unor capacități militare minime, având la bază o strategie integrate de apărare și securitate națională pentru a contracara un potențial atac militar și a descuraja orice provocare de tip armat, pe termen mediu și lung. În același timp, Republica Moldova pe termen scurt trebuie să valorifice cadrul de cooperare regională cu Ucraina și Georgia, cooperarea internațională cu UE și SUA, dar și potențialul relațiilor de parteneriat cu NATO pentru evaluarea riscurilor, creșterea capacităților pentru contractarea eventualelor  amenințări de securitate și interferențe militare convenționale și hibride”, este de părere Nicu Popescu

Autorii documentului sunt de părere că, în prima fază, este necesară investiția într-un sistem complex, modern și sofisticat de revizuire pentru a asigura cunoașterea și anticiparea mișcărilor adversarului potențial, în paralel cu construcția rezilienței Republicii Moldova fața de diverse atacuri și interferențe externe la adresa securității, suveranității și integrității teritoriale a țări. Acesta presupune regândirea structurii Armatei Naționale, care să fie mult mai suplă, adaptată provocărilor și necesităților secolului XXI, din care să dispară componentele inutile și să apară capabilități și oameni pregătiți să folosească tehnica modernă pentru apărarea teritoriului național, cetățenii și integritatea statală.

„Acțiunea reclamă declanșarea sub egida Președinției Republicii Moldova a unui proces amplu de reconfigurare a sistemului integrat de securitate și apărare națională. Dar este esențial ca acest proces să fie ghidat de autoritățile naționale competente în sectorul de securității și apărării naționale, cum este în primul rând Ministerul Apărării și Serviciul de informație și Securitate care la rândul lor trebuie de urgență reformatate și capacitate. De asemenea, un rol important în acest proces îi revine diplomației militare și tradiționale, instrumentelor de cunoaștere strategică elaborate cu componenta de intelligence și cele de pregătire generală a populației, de creștere a nivelului culturii de securitate la nivelul întregii societăți. În acest sens, procesul de reformă a sectorului de securitate are nevoie de implicarea inclusivă a tutor actorilor politici pro-reformă, autorităților competente, societății civile, experților naționali, dar și a partenerilor internaționali ai Republicii Moldova care să asiste autoritățile naționale cu metodologii, expertiză și asistență tehnica necesară, consideră Viorel Cibotaru.

În acest sens, procesul de reformă a sectorului de securitate are nevoie de implicarea inclusivă a tutor actorilor politici pro-reformă, autorităților competente, societății civile, experților naționali, dar și a partenerilor internaționali ai Republicii Moldova care să asiste autoritățile naționale cu metodologii, expertiză și asistență tehnica necesară. Un pas în această direcție ar fi crearea unei Platforme publice de probleme de securitate și apărare de discutare și elaborare a ideilor și propunerilor pentru reforma sectorului de securitate, crearea unor comitete de consultare pe lângă Președintele Republicii Moldova și sub egida Consiliului Suprem de Securitate, grupuri de coordonare interinstituțională pe probleme cum ar fi cooperarea internațională în domeniul securității internaționale.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta nota analitică în limba româna aici

Această Notă Analitică a fost elaborată în cadrul proiectului „Poduri de Legătură cu UE: Securizarea procesului de europenizare al Republicii Moldova”, implementat cu susținerea Fundației Soros Moldova. Viziunile exprimate în cadrul acestei publicații aparțin autorilor.