UE// 100 formatori de opinie din raionul Strășeni instruiți să promoveze colectarea separată a PLASTICULUIDoar o comunitate informată și conștientă de pericolul poluării cu PLASTIC face posibilă și determină succesul unui proiect și continuitea acțiunilor realizate. Citându-l pe Robert Swan, “Cea mai mare amenințare la adresa planetei noastre este credința că altcineva o va salva…” este foarte important acum mai mult ca niciodată să acționăm imediat și să fim responsabili față de produsele consumate, deșeurile generate, care dacă continuă a fi gestionate greșit reprezintă resurse valoroase ratate.

În acest sens, una di125364560 202636274572566 4925167559655796881 on activitățile de bază planificate de A.O. Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor în cadrul proiectului „Gestionarea deșeurilor solide cu implicarea comunității” implementat în cadrul Programul de Granturi Locale al UE ,,Fii schimbarea: Cetățeni implicați – Comunități durabile!”, lansat prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), constă în organizarea Sesiunilor informativ-educative pentru formatorii de opinie, activitate care urmărește drept obiectiv sporirea nivelului de cunoştinţe privind priorităţile în domeniul protecţiei mediului şi a dezvoltării durabile în rândul copiilor/elevilor, respectiv creșterea ponderii elevilor care primesc educaţie şi instruire în domeniul gestionării deşeurilor. În realizarea acestor seminare pornim de la ideea că copii ce urmează ulterior a fi informați și instruiți de educatori, profesori și bibliotecari, sunt adulții și factorii de decizie de mâine, iar atitudinea și educația pe care o primesc în prezent le va influența comportamentul pe viitor.

Spre regret, la ziua de azi, potrivit datelor publicate de Inspectoratul pentru Protecția Mediului, tocmai 90 % din deșeurile generate ajung la groapa de gunoi. Raportând aceste date la numărul și suprafața gunoiștilor neconforme din țară, colectarea separată a plasticului reprezintă o practică eficientă în reducerea presiunii generate asupra gunoiștilor, asta dacă luăm în considerare că 1 tonă butelii de plastic colectate separat pentru reciclare este echivalentă cu micșorarea suprafeței gunoiștii cu 7,4 m3 .

Drept urmare, după lansarea oficială a proiectului din luna octombrie, în luna noiembrie am dat start unei runde de 6 sesiuni informativ-educative pentru formatorii de opinie, organizate în fiecare din localitățile beneficiare prin proiect (mun. Strășeni, satul Scoreni, comuna Lozova, satul Vorniceni, satul Negrești și satul Sireți) cu scopul de a îmbunătăți cunoștințele acestora în domeniul practicilor de colectare selectivă a deșeurilor și benefiicile pentru mediu și sănătate, inclusiv bune practici de diseminare a acestor informații în rîndul elevilor din cadrul instituțiilor publice de învățământ. Total au fost informați și pregătiți 100 formatori de opinie în legătură cu importanța sortării și reciclării deșeurilor pentru mediul înconjurător și sănătate, inclusiv prezentarea de practici utile pentru stimularea gândirii critice a elevilor privind schimbările eco-responsabile din școală și din vecinătate.

123984772 200795934756600 6592793110905381201 o

În baza metodologiei de instruire și informare puse la dispoziția formatorilor, bazată pe instrumente interactive de instruire (video-uri informative, mostre de materie primă obținută prin reciclare, etc.), a fost pus accent prioritar pe: 

  • Dezvoltarea capacității profesorilor și bibliotecarilor de a promova interesul elevilor pentru problema deșeurilor și a reciclării, dar și de a-i informa cu privire la aceste aspecte;
  • Creșterea impactului educațional al activităților de mediu asupra elevilor prin promovarea instrumentelor educaționale active ce vor dezvolta competențe verzi;
  • Promovarea spiritului civic într-o manieră practică, prin încurajarea și ghidarea profesorilor și a bibliotecarilor de a organiza împreună cu elevii diverse activități instructiv–educative privind protecţia mediului (ex.expoziții de desene, expoziții de fotografii, expoziții de obiecte creative din deșeuri reciclabile, campanii de colectare selectivă a deșeurilor).

“Nu fi omul din butelie! Salvează-te!” este titlul campaniei identificat împreună cu formatorii de opinie, care de altfel și-au asumat angajamentul de a disemina și de a fi mesagerii proiectului în întreaga localitate. Urmează prin intermediul formatorilor de opinie să interacționă cu copii, elevii și părinții acestora în cadrul activităților planificate conform proiectului. Oficial s-a stabilit lansarea campaniei de colectare a deșeurilor solide reciclabile la data de 18 martie 2021 cu ocazia Zilei Globale a Reciclării, campanie care se va totaliza la data de 05 iunie 2021, de Ziua Mediului, eveniment planificat a fi serbat pentru prima dată și în localitățile din raionul Strășeni într-un mod deosebit (concursuri, dansuri, expoziții) și desigur înmânare de premii pentru cei mai activi și responsabili ambasadori de mediu din localitate.butelie

 A.O. “Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor” este beneficiara Programului de Granturi Locale al Uniunii Europene și implementeză proiectul,,Gestionarea deșeurilor solide cu implicarea comunității” în 6 localități din r. Strășeni.

Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerul proiectului pentru Regiunea de Dezvoltare Centru este Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER în parteneriat cu Asociația Obștească Agenția pentru Dezvoltare Regională „Habitat” (AO ADR ”Habitat”).