Societatea civilă nu este un rău necesarNoul Ministru al Justiţiei, Alexandru Tănase a venit cu o “iniţiativă de deschidere”  către sectorul  neguvernamental, astfel eri, 09.10.09,  la ora 15.00 a invitat reprezentanţii celor mai active ONG la dialog.

La întrebările participanţilor la Masa rotundă au răspuns Rodica Secrieru, consiliurul domnului Tănase şi Elena Griţco – şefa Direcţiei Partide şi ONG, domnul Alexandru Tănase ne-a onorat cu prezenţa doar la final, motivând că a fost ocupat cu summitul.

Nouă conducere a MJ a prezentat primii paşi pe care i-a facut întru simplificarea procedurii de înregistrare a unui ONG,  au prezentat politica certificatelor de tip nou care vor conţine codul IDNO, format din 13 cifre şi o noul registru al asociaţiilor obşteşti (Registrul de Stat al Organizaţiilor necomerciale).  Însă masa rotundă s-a focalizat pe întrebările şi sugetiile de îmbunătăţire a activităţii MJ făcute de participanţi. Mai jos voi inventaria cîteva sugestii facute de reprezentanţii a câtorva ONG-uri:

-  Centrul Contact sugerează: stabilirea unui format de discuţii, de conlucrare permanent între societatea civilă şi guvern pentru ca ambele să participe la dezvoltarea societăţii şi implicit la realizarea obiectivelor guvernului; crearea unui registru pentru organizaţiile locale care la moment figurează doar în baza de date a APL ;

Forumul Organizaţiilor Neguvernamentale din RM propune ca la întâlnirile cu MJ să fie invitaţi doar reprezentanţi ai organizaţiei umbrele care îi vor pune la curent cu tot ce s-a întâmplat pe cei care îi au sub tutelă; inclusiv cere susţinerea MJ în activitatea de loby şi advocasy pentru implimentaea iniţiativei legislative de a acorda 2% din impozite ONG, astfel acestea din urmă vor fi responsabilizate şi motivate să activeze eficient iar statul va avea doar de câştigat ;

Coaliţia NonDiscriminare sugerează MJ să discute cu Serviciul Fiscal de Stat şi să găsească o madalitate prin care ONG să nu mai fi privit ca un  agent economic atunci când merge să prezinte rapoartele fiscale (are zero MLD  în cont dar trebuie să prezinte un pachet de  20 documente);

IDIS Viitorul – a prezentat succint practica Austriei la acest capitol şi sugerează Ministerului Justiţiei să găsească o modalitate prin care să unifice toate asceste coduri de identificare ca finalmente să ramână unul singul; să reducă “perioada de amânare ” a procesului de înregistrare a unei Asociaţii până la o lună, adică această perioadă de amânare să nu depăşească termenul maxim prevăzut de înregistrare a unui ONG, sau să se elimine definitiv, să li se spună celor care nu întrunesc condiţiile din start;

Consiliul Naţional al Tineretului şi Transparency International şi-au anunţat disponibilitatea de a colabora cu MJ, inclusiv i-au sugerat noului Minister să devină mai receptiv la iniţiativele legislative iniţiate de acestea;

ACI Hyde Park a sugerat MJ să prevadă o modalitate de a prezenta rapoartele lunare/anuale la o singură instituţie, iniţiativă susţinută şi de IDIS Viitorul, de asemenea a mai cerut Ministerului să  ofere mai multă libertate de acţiune asociaţiilor obşteşti şi implicit să reducă birocraţia şi la iradierea din registru de stat nu doar la înregistare – subliniez ca această problemă a generat dezbateri care au durat până la finalul şedinţei. Juristul Igor Dolea a afirmat că şi el cunoaşte organizaţii care nu mai au nici un venit pentru că s-au terminat proiectele dar care sunt obligate să prezinte dări de seamă fiscale, în caz contrar alegându-se cu amenzi usturătoare, dar în acelaş timp nu se iradiază din registrul de stat pentru că procesul e anevoios. Alţi participanţi la dezbatere au subliniat că procedura greoaie de iradiere generează alte probleme, de exemplu la moment nu ştim câte din organizaţii au doar cetificat şi stampilă fără a avea activitate, în acest context au sugerat să se găsească o modalitate prin care  aceste organizaţii cel puţin să poată anunţa că nu mai activează la moment.

Masa rotundă a fost încheiat pe o notă optimistă de către d-nl Alexandru Tănase – “pentru Ministerul Justiţiei Societatea civilă nu este un rău necesar ci un partener”!

ps. Ministerul Justiţiei aşteaptă de la sectorul neguvernamental propuneri de împunătăţire a ctivităţii ministerului în acest domeniu la adresa: elena_gritco@yahoo.com (timp de o săptămînă).