(video) Cum poate fi dezvoltată mobilitatea urbană sustenabilă în ChișinăuInstitutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) a realizat cel de al zecelea film informativ #pentruChisinau, în care vine cu recomandări privind măsurile de intervenție privind dezvoltarea mobilității urbane sustenabile pentru municipiul Chișinău.

Filmul a fost realizat în baza analizei de politici publice, prezentată în cadrul audierii publice din 27 iunie 2019 și care se expune asupra situației  mobilității  în  mun. Chișinău prin identificarea și sintetizarea problemelor în domenii specifice, cum ar fi: Planificarea mobilității urbane; Managementul traficului; Capacitatea de constrângere a respectării regimului de parcare; Cercetarea și analiza sistematică a indicatorilor de mobilitate.

Vezi video - https://youtu.be/N8eqC0LWMMo

Potrivit analizei IPRE, ineficiența sistemului de transport public stimulează locuitorii orașului să își procure și să utilizeze tot mai des autoturismele personale. În combinație cu infrastructura pietonală degradată, acest fenomen determină creșterea constantă a numărului de autoturisme private în municipiu și utilizarea intensă a acestora.

„Importanța politico-administrativă, atractivitatea mediului de viață urban și extinderea constantă a fondului locativ determină creșterea constantă a numărului de locuitori și de vizitatori ai orașului. În rezultat, municipiul Chișinău este supus unor provocări majore în domeniul mobilității. Orașul Chișinău este tot mai afectat de probleme precum suprasolicitarea rețelelor și infrastructurii stradale, ambuteiaje, parcări neautorizate pe trotuare și pe spații verzi și creșterea nivelului de poluare a mediului”, este de părere Victor Chironda, autorul politicii publice.

În contextul analizei efectuate, expertul IPRE a propus următoarele măsuri de intervenție.

  • Elaborarea și aprobarea unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă, conform recomandărilor și practicilor europene.
  • Crearea unui Centru de Coordonare și Control al Traficului prin comasarea responsabilităților, atribuțiilor și instrumentelor de gestionare a traficului ale Direcției de Transport și ale Inspectoratul Național de Poliție.
  • Crearea Agenției Municipale de Inspectare și a Fondului Municipal de Mobilitate pentru a asigura realizarea respectării legilor și regulilor privind traficul și circulația rutieră și pentru a finanța îmbunătățirea infrastructurii de mobilitate din oraș.
  • Crearea Centrului de Smart Mobility care s-ar ocupa de agregarea, prelucrarea și analiza datelor de mobilitate din diferite surse, modelarea traficului, adaptarea și implementarea noilor tehnologii și practici de planificare și gestionare a traficului și a mobilității.

În rezultatul implementării acestor măsuri, municipalitatea ar putea gestiona mai eficient traficul urban și ar putea reduce considerabil impactul ambuteiajelor asupra calității vieții în oraș.

Reamintim că filmele sunt realizate în cadrul Proiectului „Audieri publice pentru Chișinău 2.0”, implementat de IPRE cu susținerea Fundației pentru o Societate Deschisă (FOSI). Până la sfârșitul anului 2019, IPRE propunem să contribuie la formularea a 12 propuneri de politici publice în domeniul serviciilor publice, transportului public și reformei administrației publice din mun. Chișinău. Activitățile sunt realizate în parteneriat cu Primăria Municipiului Chișinău, PRIMĂRIAMEA și Privesc.eu, precum și un grup de experți independenți din cadrul societății civile.