Achiziţiile publice de la Orhei - nereguli „la umbra” netransparențeiPrimăria municipiului Orhei  se numără printre cele  mai mari  autorități contractante (AC) din Republica Moldova. În anul 2018 au fost planificate achiziții publice în valoare de peste 25 milioane lei. Din 2015, Primăria Orhei nu a prezentat niciun raport de activitate, nu a informat publicul despre rezultatele auditelor interne, nu a publicat pe pagină web  nicio Declaraţie de bună guvernare, nu se cunoaşte  dacă Inspecţia Financiară a efectuat vreun control și ultima dată Curtea de Conturi a efectuat un audit pentru anul 2014. În acest context societatea civilă consideră necesar să monitorizeze ce face Primăria Orhei,  inclusiv în domeniul achiziţiilor publice.

Timp de 3 ani (iulie 2015-mai 2018), la rubrica „Achiziţii publice” pe pagina web oficială a Primăriei Orhei au fost publicate doar opt informaţii, dintre care doar șase privitor la achiziţiile publice, potrivit constatărilor raportului de monitorizarea a achizițiilor publice de la Orhei, care a fost realizat în cadrul proiectului "Promovarea dezvoltării locale durabile prin utilizarea transparentă a banilor publici" , finanțat de  Policy Association for an Open Society (PASOS), sub-grant oferit în cadrul proiectului “Partners in Empowerment” finanțat de Comisia Europeană.

Primul plan de achiziţii a fost publicat pe pagina web a Primăriei Orhei abia în acest an,pe data de  15 mai, după ce 80% din  achiziţiile planificate pentru anul 2018 au fost deja realizate.

Cele mai mari trei contracte de achiziție publică atribuite de  Primăria Orhei, monitorizate doamna Tatiana Djamanov  în acest an sunt:

-1.997.721,00 lei pentru  “Servicii de deservire și întreținere a spațiilor verzi în  municipiul  anul 2018” (Pe pagina web a AC, Primăria Orhei, nu exista vreun document sau vreo informaţie privind  respectiva procedură  de achiziţie.  Or, publicul larg nu cunoaşte dacă aceste rapoarte, documente, în general,  se elaborează şi dacă în ele, la concret, există  date despre executarea contractului de către Borintex.)

-3.427.679,02 lei pentru “Lucrări de extindere a iluminatului public în mun. Orhei” (fără ca publicul să aibă acces la informaţii concrete şi  relevante despre această tranzacţie, este imposibil de urmărit  cum, unde  şi dacă lucrările de cca 3,5 milioane lei sunt efectuate)

-6.880.860,00 lei pentru “Servicii de preparare și distribuire a hranei pentru copii” (autoritatea contractantă in condiții neclare,  a organizat o singură procedură de achiziție, în loc de două - planificate şi chiar anunţate)

Cele  trei achiziții, în sumă totală de 12.303.230 lei, fac a  6-a parte din totalul cheltuielilor de 72.775.400 lei, planificate în bugetul local pentru 2018, aprobat la sfârşitul anului trecut.

”Autoritățile nu au consultat opinia locuitorilor municipiului Orhei – dacă anume aceste proiecte  şi cheltuieli  sunt prioritare ori există  alte necesități, pe care populația le consideră mai stringente. Iar despre lucrările, serviciile, produsele pentru  care se cheltuiesc  bani publici  cetățenii  deseori află  doar din comunicatele de presă pozitive   ale Primăriei Orhei și  reportajele,  interviurile  primarului, difuzate de un șir de instituții mass media”, susține Tatiana Djamanov, autoarea raportului de monitorizare a achizițiilor publice.

În concluzie, autoarea susține că prin prisma constatărilor făcute în Raport, pare a fi rezonabil ca în timpul apropiat la Primăria municipiului Orhei să fie efectuate controale, inițiate de  organe competente, cum ar fi Inspecția Financiară. Or, intervalele de 4-5 ani dintre auditele Curții de Conturi sunt prea  mari,   mai ales dacă încălcările și fraudele  sunt depistate deja după ce  autoritățile/persoanele  responsabile și-au încheiat mandatul.

Pentru a vedea raportul de monitorizare a orașului Rezina vă rugăm să accesați aici.

Pentru alte detalii, vă rugăm să contactaţi responsabilul pe presă, Victor URSU la următoarea adresă: ursu.victoor@gmail.com  sau la numărul de telefon 069017396.