Despre turism, biciclete și vinuri în regiunea Purcaricivic

Noua oferta turistica complexa in Purcari, cu sloganul bike&wine, a fost lansată joi, 14 decembrie in regiunea Purcari. Este o inițiativă bazată pe necesitățile locale, care implică antreprenori locali, ONG-urile naționale și internaționale și autoritățile locale.

Inițiativa dată face parte din cadrul proiectului “Rutele culinare ale Moldovei”, implementată de Fundația pentru politici de dezvoltare Polonia și Asociația de Dezvoltare Comunitară Moldova, susținută de Polish Aid, cu suportul financiar al Ministerului de Afaceri Externe al Poloniei.


Proiectul își propune să creeze și să promoveze produse funcționale și integrate ale turismului rural, menite să sprijine dezvoltarea rurală echilibrată și durabilă precum și diversificarea veniturilor în mediul rural: producerea și promovarea produselor regionale (inclusiv culinare) cu trasee turistice incluse, precum și includerea locuitorilor regiunilor Purcari și Călărași în dezvoltarea activă a unei oferte turistice locale atractive.

În regiunea Purcari acest obiectiv se realizează prin marcarea a trei trasee de biciclete ce au fost create pentru a completa oferta turistică existentă. Traseele unesc Vinăriile Et Cetera și Purcari, s. Olanesti și Vinăria Purcari. Astfel sunt înființate trei puncte de închiriere de biciclete: vinăria Et Cetera, Palanca Zaharia Home și vinăria Purcari. În proiect sunt implicați și alți vinificatori din regiune: vinăria Mezalimpe, Vinăria Gogu sau Vinăria Nobilă.

Hărțile interactive, condițiile de închiriere și alte informații sunt disponibile pe web www.bikeandwine.md . În aplicație sunt incluse nu doar traseele turistice, ci și punctele de interes ce țin de promovarea culturii locale, informații utile despre vinuri și vinificatori.

Bicicletele au fost acordate de doi donatori internaționali: Polish Aid și USAID. Recunoaștem cu bucurie că această inițiativă diversifică atât oferta noastră turistică cât și turismul din întreaga regiune. Oaspeții noștri se interesează din ce în ce mai mult de atracțiile suplimentare pe care le oferă regiunea noastră, inclusiv tururi cu bicicleta și degustări de vinuri - spune Igor Luchianov, co-proprietar al vinăriei Et Cetera. - Vinificatorii și furnizorii de servicii turistice nu sunt concurenți aici, ci dimpotrivă, prin asemenea inițiative, cu toții putem beneficia de dezvoltarea turismului durabil în regiunea noastră - adaugă domnul Luchianov.

Dezvoltarea durabilă a regiunii este imposibilă fără o colaborare eficientă a tuturor actorilor din regiune, în scopul promovării unui parteneriat durabil, în cadrul evenimentului a fost lansată inițiativa de creare a unei asociații obștești de dezvoltare locală care va implica autoritățile publice locale, antreprenori, reprezentanți ai ONG-urilor. - Dezvoltarea comunitară bazată pe parteneriate trans sectoriale, în viitorul apropiat, va fi o condiție obligatorie pentru obținerea fondurilor UE destinate dezvoltării rurale a Moldovei - afirmă Wojtek Szpociński, președintele Fundației pentru Politica de Dezvoltare. – Scopul este de a aduce sub un singur acoperiș ONG-urile, antreprenorii, autoritățile locale. O astfel de organizație, cu membrii constituenți reprezentanți ai diferitor structuri, trebuie să fie înregistrată oficial - explică domnul Szpocinski.

Proiectul implementat în regiunea Purcari urmează acțiuni similare în regiunea Călărași, unde Fundația pentru Politica de Dezvoltare implementează proiecte de trei ani. În această regiune au fost create acum un an trasee de biciclete, iar aplicațiile web sunt disponibile pe site-ul www.codrute.org .

În afara dezvoltării traseelor de biciclete, proiectul dezvoltă oferta de cazare în ambele regiuni. Astfel în Casa Părinteasca r. Călărași la începutul anului 2018 vor fi deschise primele locuri de agroturism cu servicii de înaltă calitate, iar în regiunea Purcari, pe teritoriul vinăriei Et Cetera în 2017 a fost echipat primul camping cu toate condițiile necesare.

Pe lângă aceasta, în cadrul proiectului, în ambele regiuni este promovată și oferta culinară de-a lungul traseelor de biciclete. În regiunea Purcari, au fost acordate 300 de pahare, pentru a fi folosite de vinificatorii locali în cadrul evenimentelor mari și degustărilor. Pentru s. Palanca din r. Călărași vor fi achiziționate storcătoare de fructe, echipament pentru producerea uleiurilor esențiale, etc.

- Înțelegem că abordarea complexă și multidirecțională a turismului reprezintă o dezvoltare și diversificare veniturilor în zonele rurale - admite Zahari Aramă. - Avem multe idei și, sperăm să avem abilitățile necesare pentru a le realiza.


Proiectul dat este complementar altor inițiative implementate în zonă: Proiectul de Competitivitate Moldova USAID care sprijină întreprinzătorii locali din regiunea Purcari și proiectele finanțate de Fondul Visegrad.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să contactați Aleona Veselovscaia, coordonatorul proiectului, moldova.acd@gmail.com