Datele despre achizițiile publice, la vedereTransparența datelor din achizițiile publice generează utilizarea eficientă a banilor publici şi minimizarea riscurilor autorităţilor contractante, transparenţa achiziţiilor publice, asigurarea concurenţei şi combaterea concurenţei neloiale şi promovarea unei dezvoltări durabile prin intermediul achiziţiilor publice. Este genericul celui de al șaptelea training pentru reprezentanții societății civile în cadrul proiectului “Îmbunătățiri inovative în sistemul de achiziții publice din Republica Moldova prin incluziune, creativitate și practici de respectare a legislației”, implementat de IDIS ”Viitorul”, cu suportul financiar al  Uniunii Europene.

”Practica internațională arată că sistemele electronice de achiziții publice pot fi un bun isntrument de eficientizare a bugetelor publice și consolidăre a bunei guvernări. Achizițiile electronice aduc beneficii, atât autorităților, prin reducerea poverii administrative, cât și mediului privat – prin asigurarea unui mediu concurențial sănătos și condiții egale atunci cînd participă la o porcedură de achiziție. Însă, cel mai mare beneficiu este obținerea valorii pentru banii public, ceea ce înseamnă că putem obține un raport optim dintre preț și calitate și, prin urmare, vom avea servicii publice de calitate”, constată Diana Enachi, coordonatoarea proiectului.

Soluția pentru diminuarea corupției sunt sistemele electronice din achizițiile publice prin obținerea valorii pentru banii publici, realizarea economiilor, eficientizarea bugetelor, cheltuielilor publice.

Daniela Panuș, specialist principal, Direcţia juridic de Agenţia Achiziţii Publice a precizat că deschiderea datelor din achizițiile are avantajul liberei circulaţii a mărfurilor, libertatea de stabilire şi de prestare a serviciilor, tratament egal, imparţialitate, nediscriminare în privinţa tuturor ofertanţilor şi operatorilor economici, proporţionalitate și asumarea răspunderii în cadrul procedurilor de achiziţie publică.

La rândul său, viceministrul Finanțelor, Iurii Cicibaba, prezent la training a subliniat că unul dintre pașii Ministerului Finanțelor pentru reformarea sistemului de achiziții publice, în special în ceea ce privește sistemul de achizițiilor publice electronice, a fost apelrea la o conlucrare cu societatea civilă și mediul afaceri și semnarea unui memorandum. Viceministrul a vorbit participanților despre sistemul achizițiilor electronice M-Tender: despre arhitectura sistemului, avantajele abordării multiplatformă (stimularea concurenței; încurajarea oferirii serviciilor adiționale; distribuirea costurilor de implementare si menținere), avantajele pentru participanți la procedură (toți operatorii economici sunt puși în condiții egale; pot depune oferta online de oriunde nu s-ar afla; pot participa la licitația electronică de oriunde nu s-ar afla; pot vedea prețul celorlalți ofertanți pe parcursul licitației electronice în caz dacă procedura de achizitie este finalizat cu aucțion etc.); avantajele pentru organizatorul achiziției (posibilitatea utilizării licitației electronice; creșterea numărului de participanți; asistență operativă din partea platformelor; servicii adiționale din partea platformelor).

”Transparentizarea procesului achizițiilor publice va pune în condițiile egale toți participanții și vor fi evitate trucajele și mișmașurile dintre autoritățile contractante și ofertanți”, a precizat Gac Doriana, voluntară de la ONG-ul șanse egale pentru toți.

Pentru alte detalii, vă rugăm să contactaţi responsabilul pe presă, Victor URSU la următoarea adresă: ursu.victoor@gmail.com  sau la numărul de telefon 069017396.