Asociația Promo-LEX: Discriminarea față de femei a fost constatată în primul caz sesizat în privința Moldovei, la Comitetul ONU pentru Eliminarea Discriminării împotriva FemeilorAsociația Promo-LEX anunță despre primul caz în care Comitetul ONU pentru Eliminarea Discriminării împotriva Femeilor (CEDAW)¹ a constatat existența discriminării ca urmare a lipsei de intervenție într-un caz de violență în familie din Republica Moldova.

Reclamanta este născută în anul 1959, a fost victimă a violenței în familie pe parcursul unei perioade importante de viață, iar plângerile sale față de agresorul familial nu s-au soldat cu nici un rezultat. Pe marginea plângerilor ei a fost dispusă pornirea urmării penale, care între timp a fost suspendată de mai multe ori. Într-un final cauza penală a fost încetată în legătură cu expirarea termenelor de prescripție. Reclamanta a pretins că autoritățile Republica Moldova au încălcat prevederile Convenției asupra Eliminării tuturor Formelor de Discriminare față de Femei.

În data de 10 martie 2017, CEDAW a făcut public textul recomandărilor adoptate la 2 martie 2017. Textul conține constatări și concluzii ale Comitetului cu privire la faptul că Republica Moldova nu și-a îndeplinit obligațiile sale și astfel a încălcat drepturile reclamantei în temeiul articolelor 1, 2 lit. (a), (c), (d), (e), 5 lit.(a) și art. 16 ale Convenției. Comitetul a dispus ca autoritățile să întreprindă măsuri imediate și eficiente pentru a garanta integritatea fizică și psihică a reclamantei și că aceasta va primi despăgubiri proporționale prejudiciului fizic și psihic cauzat.

Comitetul a recomandat modificarea legislației, astfel încât să nu dispună de norme care să fie discriminatorii față de victimele violenței în familie, care de cele mai multe ori sunt femei. În același timp Comitetul a apreciat pozitiv faptul că autoritățile sunt deschise față de modificarea cadrului normativ relevant. Acceptând competența CEDAW de a examina cazuri individuale, Republica Moldova și-a asumat obligația de a acționa de bună credință, aceasta ar însemna obligațiunea de a lua măsuri și de a recupera prejudiciile aduse reclamantei. Prin urmare, pe lângă necesitatea de a executa obligațiunile generale, statul va trebui să achite prejudicii față de reclamantă. Anterior CEDAW a luat act de recompensarea prejudiciilor morale cuprinse între 2500 Euro și 5000 Euro, unor victime ale discriminării.

Protocolul Opțional a intrat în vigoare pentru Republica Moldova din data de 28 februarie 2006. Până la momentul de față CEDAW a înregistrat doar 3 plângeri față de Republica Moldova, iar cel descris este primul înregistrat și primul soluționat în favoarea reclamantei.

Protocolul adițional al CEDAW a fost ratificată de 189 state. În general, din anul 2003 CEDAW a înregistrat doar 113 cazuri. În 24 cazuri s-a constatat violarea CEDAW, în 2 cazuri a constat lipsa violării, 35 cazuri au fost declarate inadmisibile, iar în 10 cazuri a fost încetată procedura. Momentan sunt pendinte doar 42 cazuri.

Reclamanta a fost reprezentată de juriști și avocați din cadrul Asociației Promo LEX.

Textul integral al Recomandărilor poate fi găsit aici.

Conferința de presă poate fi urmărită pe Privesc.eu

Pentru mai multe detalii, contactați: Carolina Bondarciuc, Ofițer de presă Promo-LEX: GSM 060280980, Tel./Fax (+373 22) 450024, e-mail: pr@promolex.md


¹Comitetul CEDAW activează în baza Convenției privind eliminarea tuturor formelor de discriminare impotriva femeilor, un tratat international adoptat în 1979 de către Adunara Generală a Națiunilor Unite. Tratatul a fost ratificată de către Parlamentul Republicii Moldova prin Hotărârea nr. 87-XII  la 28 aprilie 1994.