Ce au învățat participanții „Acțiune pentru Justiție” în cel de-al doilea weekend de instruiriAcțiune_Pentru_Justiție_Instruiri

La scurt timp de la încheierea sărbătorilor de iarnă, juriștii au revenit în acțiune. Pe data de 14 și 15 ianuarie, au avut loc o nouă serie de instruiri din cadrul proiectului „Acțiune pentru Justiție”. De data aceasta, cei 25 de tineri juriști, participanți ai noii ediții, au avut parte de un training în „Jurisprudența CtEDO în raport cu Republica Moldova” și de o instruire în domeniul oratoriei.

Acțiune_Pentru_Justiție_Instruiri

Sâmbătă, participanții au aflat mai multe despre „Jurisprudența CtEDO în raport cu Republica Moldova” alături de Vadim Vieru, președinte al Asociației Tinerilor Avocați din Moldova și expert în cadrul Asociației Promo-Lex. Pe parcursul zilei, participanții au avut oportunitatea de a afla mai multe despre CtEDO, despre procedura de depunere a unei cereri, despre cazuri sonore cu implicarea Moldovei, așa cum este cazul Mozer contra Moldovei, dar și despre programul  Consiliului Europei „Human Rights Education for Legal Professionals”. În a doua parte a zilei, participanții au analizat diverse procese de judecată, au discutat pe marginea exemplelor de speță și au exersat întocmind cereri către CtEDO. Această sesiune face parte din modulul ILearn - al doilea modul al programului „Acțiune pentru Justiție”, ce presupune o serie de sesiuni cu experți în drept, pe subiecte de interes profesional, dar și vizite de studiu la instituțiile de resort.

Acțiune_Pentru_Justiție_Instruiri

 În cea de-a doua zi de instruiri, tinerii juriști au deprins mai multe despre oratorie, luând notițe despre diverse tipuri de publicuri, ținută, vestimentație, interacțiune cu ascultătorii, tipuri de discursuri și multe alte lucruri necesare în mod obligatoriu și critic unui jurist profesionist în continuă formare, toate acestea alături de Alexandru Bordea, antreprenor și specialist în public speaking. Instruirea dată este parte a modulului IKnow - prima componentă a programului „Acțiune pentru Justiție”, ce presupune un curs de dezvoltare personală pentru capacitarea în domeniul liderismului, oratoriei, managementul timpului, brandului personal și comunicării eficiente

Acțiune_Pentru_Justiție_Instruiri

Mai multe fotografii și informații pot fi găsite la pagina de Facebook a organizației INVENTO. 

Readucem aminte că „Acțiune pentru Justiție” reprezintă un program național, ce întrunește 25 de participanți, printre care: studenți ai facultăților de drept din țară, avocați și funcționari publici, care pe parcursul a șase luni de zile, vor beneficia de o serie de instruiri în dezvoltare personală, sesiuni cu experți profesioniști din țară și de peste hotare, vizite de studiu la instituțiile relevante sistemului de drept din Republica Moldova, de mentorat și ghidare profesională în virtutea domeniului de interes a participanților, și de consiliere în domeniul managementului proiectelor, dat fiind faptul că pe parcurs, participanții vor implementa propriile acțiuni în vederea soluționării anumitor aspecte problematice din domeniul justiției. Iar cei mai activi și dedicați participați vor fi premiați cu o vizită de studiu peste hotare.

Pentru a doua ediție consecutiv, prin intermediul proiectului „Acțiune pentru Justiție”, organizația INVENTO își păstrează ambiția de a crea o comunitate puternică a tinerilor juriști (20 – 30 ani), susținuți prin formare personală și profesională, în vederea consolidării și promovării profesionalismului, transparenței, integrității și participării civice. Prima ediție a programului a fost absolvită de către 21 de absolvenți, activ implicați în diverse ramuri ale sistemului de drept.

Proiectul „Acțiune pentru Justiție” este susținut prin grant, de către Departamentul de Stat al Ambasadei SUA, Secția Justiție Penală și Aplicare a Legii și este implementat de către organizația INVENTO.