Transparenta si consultarii publicului in procesul decizional local in mun. Chisinau

Transparenta si consultarii publicului in procesul decizional local in mun. ChisinauInstitutul de Rezolvare a Conflictelor INRECO in parteneriat cu Primaria municipiului Chisinau a organizat si desfasurat masa rotunda dedicata transparentei si consultarii publicului in procesul decizional local in mun. Chisinau.

Evenimentul a avut loc pe data de 21 ianuarie 2009 cu ocazia implinirii unui an de la adoptarea Deciziei  Consiliului municipal Chisinau cu privire la asigurarea transparentei decizionale si intensificarea participarii cetatenilor la procesul decizional in cadrul administratiei publice locale ale municipiului Chisinau. Decizia nominalizata a fost unul din rezultatele colaborarii dintre Institutul de Rezolvare a Conflictelor - INRECO, Chisinau, Centrul Euroregional pentru Democratie, Timisoara, a Consiliului Municipal si Primariei municipiului Chisinau.

La eveniment au participat 73 persoane: primarul general al mun. Chisinau, consilierii municipali, functionarii primariei si preturilor municipiului Chisinau, reprezentantilor ONG-urilor si a donatorilor internationali, mass-media.

Pe parcursul mesei rotunde au fost discutate problemele legate cresterea transparentei decizionale si implicarii  cetatenilor in procesul decizional local din mun. Chisinau. De asemenea au fost mentionate si oportunitatile de solutionare a acestor probleme prin crearea consiliilor consultative de cartier in fiecare sector administrativ, formarea de parteneriate eficiente autoritati locale-organizatii neguvernamentale, imbunatatirea si extinderea continutului paginii web www.chisinau.md, formarea Consiliului Civic al mun. Chisinau.

Participantii au mentionat necesitatea cresterii responsabilitatii functionarilor in oferirea informatiilor cu caracter public, implicarea mai activa a ONG-urilor in adoptarea si implementarea politicilor municipale, organizarea dezbaterilor si audierilor publice pe probleme de interes municipal (adoptarea bugetului, comercializarea terenurilor proprietate municipala, realizarea lucrarilor de amenajare si constructie in teritoriul sectoarelor), realizarea in teritoriu a audientelor cetatenilor de catre consilierii municipali.

 

Aceasta activitate face parte din proiectul "Îmbunatatirea capacitatii societatii civile pentru promovarea bunei guvernari in mun. Chisinau", sustinut de Programul Societate Civila al Fundatiei Soros-Moldova, cu suportul financiar al Agentiei Suedeze pentru Dezvoltare Agentiei si Cooperare Internationala si a Fundatiei Soros-Moldova. 

***

Asociatia obsteasca „Institutul de Rezolvare a Conflictelor INRECO" este o organizatie fondata cu scopul de a contribui la dezvoltarea social-economica a Republicii Moldova in contextul reintregirii teritoriale si integrarii europene prin realizarea programelor de dezvoltare a resurselor umane si solutionare a situatiilor de conflict, promovarea bunei guvernari.

***