"Deficienţe de funcționare a sistemului de achiziții publice la nivel local"IMG 1519Marţi, 5 aprilie curent, a avut loc o masă rotundă cu tema "Deficienţe de funcționare a sistemului de achiziții publice la nivel local" organizată de Asociaţia Femeilor de Afaceri  din mun. Bălţi (AFA Bălți) în cadrul proiectului "Banii publici sunt şi bani mei", proiect implementat de Asociaţia pentru Guvernare Eficientă şi Responsabilă (AGER) în parteneriat cu Centrul de Investigaţii Jurnalistice.

Discuţia a fost deschisa cu un cuvânt de salut de catre preşedinta Asociaţiei de Afaceri din mun. Bălţi dna Tatiana Puga, care a accentuat importanţa domeniului pus în discuţie. Acest eveniment a avut drept obiectiv punerea în discuţii a problemelor de ordin local din sistemul de achiziţii publice. În cadrul dezbaterilor, au fost oglindite probleme ce ţin de monitorizarea achizițiilor publice, problemele cu care se confruntă agenţii economici în legătură cu participarea lor la concursurile de achiziţii publice. De asemenea, au fost  prezentate de către Dna Cozonac Cornelia, rezultatele investigațiilor jurnalistice realizate de Centrul de Investigaţii Jurnalistice. Dna Cozonac a încurajat agenții economici care participă la concursurile de achiziții publice și au depistat anumite nereguli, să sesize Centrul de Investigaţii Jurnalistice prin utilizarea online a a hărții anticorupție.

Reprezentanta AFA Bălți, Diana Grosu a adus la cunoștinţă publicului rezultatele pe care le-a obţinut în urma monitorizării a două instituţii publice din oraș: Primăria mun. Bălţi şi ÎMSP Spitalul de Psihiatie Bălţi; despre problemele pe care le-a întimpinat în procesul de monitorizare, subliniind ca a acordat atenţie sportită executării contractelor, discuţiilor cu beneficiarii finali, concurenţilor ce au pierdut contractele de achiziţii în competiţia pentru banii publici. Dna Grosu s-a arătat îngrijorată faţă de concurenţa slabă la tenderele de achiziţii publice şi lipsa de transparenţă în acest domeniu, lipsa acţiunilor promte din partea Consiliului Concurenţei şi CNA, însă a subliniat că în ultima perioadă, se conturează schimbări pozitive la cele două instituţii publice publice supuse monitorizării.

Reprezentantul CNA dnul Cojuhari Nicolae, a prezentat participanţilor activitatea CNA de prevenire a corupţiei din domeniul achiziţiilor publice și cele mai relevante dosare instrumentate de CNA.

Expertul în domeniul achiziţiilor publice domnul Alexandru Crigan a punctat necesitatea evaluarii şi minimalizării riscului de corupţie în domeniul achizițiilor publice prin activităţi comune între societatea civilă, CNA, agenţii economici etc.

Reprezentanta Primăriei Bălţi, Dna Elena Ceremuş a vorbit despre schimbarile legislative în domeniul achiziţiilor publice şi în mod special s-a referit la componenţa grupurilor de lucru pe achiziţii publice unde vor intra şi reprezentanţi ai societăţii civile.

Elena Culic de la portalul Baltionline a adus exemple de oameni integri şi curajoşi care au schimbat lucrurile în domeniul lor, accentuînd importanţa promovării oamenilor cu verticalitate.

Ruslan Mihalevschi, redactorul sef  al ziarului SP,  a menţionat despre experienţa negativă a organizaţiei pe care o reprezintă la concursurile de achiziţii publice, fapt ce a descurajat echipa pentru a participa la eventuale concursuri de achiziţii publice.

Doamna Elena Rîmiş, directorul SRL Carnex  a vorbit despre problemele pe care le-a întămpinat în procesul de achiziţii publice şi importanţa susţinerii producătorului local onest ce pune accent pe calitate.

Vorbitorii au punctat mai multe probleme cu care se confruntă sistemul achizițiilor publice, printre care lipsa transparenței în administrarea banilor publici, lipsa planificării bazate pe studiul necesităţilor comunităţii în procesul de achiziţii,  implicare insuficientă din partea societăţii civile, precum şi numărul limitat de ofertanți.

Articol adaugat de: Dragos Grosu
Alte articole de la acest autor: