Lansarea proiectului "E Durabil +. Activizarea părinților, actori de bază ai procesului educațional"

Chișinău, 22 februarie 2016

Asociația pentru Dezvoltare și Promovare Socio-Economică CATALACTICA implementează în perioada februarie - octombrie 2016 proiectul E Durabil +. Activizarea părinților, actori de bază ai procesului educațional. Proiectul este  finanțat  de către Fundația Soros Moldova prin proiectul Moldova Education Reform Project, susținut de către Fundația pentru Promovarea Societății Deschise (FPOS).

Ideea de proiect intersectează un domeniu major al reformelor educaționale din Republica Moldova – dezvoltarea abilităților și competențelor parentale (educația parentală), ce vine în prelungirea proiectelor anterioare, („E DUrabil - Un sistem durabil și eficient de informare, consultare şi implicare în procesul reformelor educaţionale din Republica Moldova” (http://catalactica.md/edurabil/) și ”E Durabil+. Activizarea comunităților locale – element cheie al procesului educațional din perspectiva participării sociale” (www.edurabil.md) rezultatele relevante ale cărora constituie premise pentru activitățile pe care le propunem.

Printre puţinele exemple de succes identificate prin proiectele amintite, activităţile de tip Şcoala părinţilor par a reprezenta un model eficient de activizare  a părinţilor în sensul responsabilizării faţă de creşterea şi educarea copiilor. Astfel de activităţi, dacă sunt bine gândite şi realizate, pot contribui la refacerea ţesutului social al comunităţii. Punerea faţă în faţă a părinţilor din categorii sociale diferite şi prezentarea unor situaţii concrete de viaţă poate stimula căutarea de soluţii la problemele identificate, dar şi activarea unor mecanisme comunitare de sprijinire a familiilor vulnerabile cu copii.

Proiectul vizează activizarea acestui parteneriat  școală – comunitate în două dintre cele 5 comunităţi selectate în proiectul precedent. Localităţile propuse sunt satul Racovăţ, raionul Soroca şi satul Lupa Recea, comuna Codreanca, raionul Străşeni.

În cadrul proiectului ne propunem să construim un cadru al interacţiunii şcoală-comunitate, prin organizarea mai multor tipuri de activităţi de tip Şcoala părinţilor. Abordarea proiectului îmbină dimensiunea de cercetare și cea aplicativ-experimentală pentru a produce următoarele rezultate cu efecte de durată:

  •   creșterea responsabilității   locale în educație, în special în comunitățile cuprinse în proiect;
  •   mai buna cunoaștere și   înțelegere (teoretică și practică) a parteneriatului școală – comunitate   (părinți);
  •   un set de soluții viabile și   fezabile pe care responsabilii abilitați le pot utiliza pentru a crește   eficiența politicilor publice și eficacitatea intervențiilor socio-educative;
  •   mai mare receptivitate a   mass-media față de realități specifice sistemului de învățământ;
  •   un plus de coerență a   acțiunilor societății civile în ce privește problematica proiectului.

 Asociaţia pentru Dezvoltare şi Promovare Socio-Economică CATALACTICA, filială cu personalitate juridică proprie a organizației similare din România, a fost fondată în martie 2002 şi îşi desfăşoară activitatea  cooperând cu organizaţiile de stat şi publice, cu asociaţiile obşteşti din ţară şi de peste hotare. Scopul Asociaţiei este să contribuie la dezvoltarea şi promovarea socioeconomică a tuturor categoriilor de persoane vulnerabile din societate, fără deosebire de vîrstă, sex, naţionalitate, opţiune politică sau religioasă.

Informații suplimentare le puteți obține de la Directorul Proiectului, Dna Larisa Sali prin poșta electronică edurabilplus@gmail.com

Articol adaugat de: Lilian Danilov