Ce înseamnă cu adevărat moratoriul controlului de stat?!Bulboaca 27.04.2013Un grup de organizații a societăţii civile a examinat proiectul legii privind moratoriu asupra controlului de stat, elaborat de Ministerul Justiției și vine cu următoarele obiecții și propuneri asupra acestuia.

Preambulul proiectului de lege menţionat, spune că scopul elaborării acestui proiect de lege este crearea condițiilor favorabile dezvoltării mediului de afaceri.

Trebuie de menţionăm că, legea nr. 131 privind controlul de stat prevede modalitatea de desfăşurare a controlului pentru mai multe domenii, inclusiv protecția vieții și sănătății individuale, a sănătății publice și protecția mediului.

Astfel, organizaţiile societăţii civile consideră că, controlul de stat cu referire la domenile sănătății individuale, a sănătății publice și protecției mediului, efectuate de Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice, Inspectoratul Farmaceutic și Inspectoratul Ecologic de Stat, nu trebuie să fie cadă sub incidenţa moratoriului, din motiv că prezintă pericol pentru sănătatea şi viaţa cetăţenilor Republicii Moldova. În perioada moratoriului pot avea loc diverse cazuri, cum ar fi itoxicaţii alimentare şi medicamentoase, poluarea apelor şi solului, defrişări masive, catastrofe ecologice, etc., care nu vor putea fi documentate, verificate şi stopate imediat ce au loc, datorită procedurii îngreunate de solicitare a permisiunii de control, pe care o propune Ministerul Justiţiei.

Pericolul iminent se manifestă prin crearea unei situaţii ireale, în care organul de control sesizat despre cazuri de poluare, de intoxicaţie, etc. trebuie să întocmească un demers adresat Ministerului Economiei, prin care să argumenteze motivul şi necesitatea efectuării controlului, iar acesta, la rândul său, în aceeași zi, să se expună pe marginea demersului și să informeze organul de control despre posibilitatea sau imposibilitatea desfășurării controlului de stat. Ţinând cont de procedura îngreunată, precum şi de sistemul birocratic, există pericolul ca în timp ce ne rătăcim prin proceduri să se îmbolnăvească şi să moară oameni şi să fie distrus ce a mai rămas din resursele naturale.

În acest context, subliniem faptul că, cazurile de poluare a mediului, cazurile de intoxicaţie trebuie documentate, verificate şi stopate imediat ce au loc, fără tergiversare, pentru a preveni impactul lor negativ, uneori şi ireversibil, asupra calităţii mediului înconjurător şi asupra sănătăţii populaţiei.

Proiectul legii privind moratoriul, propus de Ministerul Justiţiei,  poate fi consultat aici: http://www.particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=2824

Avizul organizaţiilor societăţii civile, cu lista semnatarilor poate fi accesat aici.