Implicarea civică la nivel local: drept sau responsabilitate26 de adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 10 - 15 ani au participat la cel de al patrulea workshop din cadrul proiectului susţinut de Ambasada Statelor Unite ale Americii “Promovarea drepturilor omului şi valorilor democratice în rândurile adolescenţilor din comuna Tuzara“. Activităţile din proiect sunt implementate de către Asociaţia Obştească “Caritas“.

În data de 5 octombrie, în cadrul atelierului drepturilor omului, adolescenţii au fost instruiţi în domeniul dezvoltării spiritului civic şi modalităţile de a se implica în viaţa localităţii şi a instituţiei din care fac parte. Evenimentul s-a desfăşurat în incinta bibliotecii publice săteşti din satul Tuzara. În cadrul acestuia au participat şi adolescenţii din satul Sadova.

La finalul activităţii, adolescenţilor li s-a realizat o evaluare a tuturor evenimentelor la care au participat până în prezent. S-au trasat şi obiective pentru activităţile care urmează a fi desfăşurate în continuare.

Noua informaţie acumulată a fost una utilă pentru activităţile ulterioare. Tinerii au depistat probleme din localităţile din care vin şi au încercat să găsească soluţii pentru acestea. La final participanţii au primit diplome de participare pentru cele patru workshop-uri.

Valorificarea potenţialului adolescenţilor contribuie la promovarea unui climat sănătos la nivel local. Educarea acestora în spiritul civic va stimula implementarea noilor proiecte pentru dezvoltare locală.

Lilia Levco

Coordonator de proIMG 20151005 164712iect