Adolescenţii din comuna Tuzara şi satul Sadova au învăţat ce este egalitatea de gen
IMG 20150830 102846Asociaţia Obştească „Caritas” din comuna Tuzara continuă implementarea activităţilor din cadrul proiectului: Promovarea drepturilor omului și a valorilor democratice în rândurile tinerilor / adolescenților din comuna Tuzara” susţinut de către Ambasada Statelor Unite ale Americii în cadrul programului de granturi mici pentru democraţie. Astfel, în data de 30 august 2015 s-a desfăşurat al treilea workshop din cele patru planificate. În cadrul acestuia 20 de adolescenţi cu vârstele cuprinse între 12 – 15 ani au fost instruiţi în domeniul egalităţii de gen. Au fost întruniţi tinerii din comuna Tuzara şi satul Sadova în aşa mod continuă consolidarea parteneriatului dintre aceste două localităţi.

Pe parcursul trainingului s-au discutat aspecte precum: egalitatea de gen, discriminarea şi stereotipurile. Copiii au adus exemple concrete din cadrul instituţiei în care învaţă despre situaţii când profesorii discriminează băieţii, când între colegi apar moment de discriminare ş.a. Aceste exemple demonstrează cât este de important ca anume la aceste vârste adolescenţii să fie instruiţi despre egalitatea de şanse şi drepturile egale care le au indiferent de gen. Moderatorul a ghidat elevii în ceea ce priveşte persoanele la care se pot adresa cu diferite situaţii de încălcare ale drepturilor. Totodată, se constată că în gimnaziile din Republica Moldova lipseşte psihologul, fapt ce agravează şi mai mult problema egalităţii de şanse în şcoală.

Copiii au avut parte de câteva ore utile în cadrul cărora au învăţat lucruri noi, au avut acces la informaţii şi materiale relevante despre egalitatea de gen şi nu au lipsit metodele interactive de prezentare a tematicii.

Lilia LEVCO

Coordonator de proiect