Modificări în reglementarea ținerii evidenței contabile și completări la planul general de conturi pentru organizațiile societății civile (OSC)Dezvoltarea rapidă a sectorului necomercial în R. Moldova necesită o dezvoltare similară și a regulilor de organizare a activității financiar-contabile. Sistemul de standarde naționale de contabilitate este adus în conformitate cu cel european, ceea ce influențează modificările efectuate la sistemul normativ-juridic și practică. O sarcină a proiectului Parteneriatului pentru o Societate Civilă durabilă în Moldova (MPSCS), implementat în comun de FHI 360 și Centrul European pentru Drept Necomercial (ECNL), este acordarea sprijinului OSC-urilor la îndeplinirea standardelor normativ-juridice respective. Pentru a afla despre toate prioritățile programului, faci click aici: http://www.fhi360.md/index.php/ro/despre-noi/obiectivele-noastre.html

În legătură cu adoptarea noilor Standarde Naționale de Contabilitate (SNC) în Republica Moldova, Ministerul Finanțelor a elaborat modificări la Indicațiile metodice privind particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale Nr. 158  din 06.12.2010 şi completarea Planului general de conturi contabile. Modificările respective au fost adoptate de către Ministerul Finanțelor pe 30 decembrie 2014 și au intrat în vigoare începând cu 1 ianuarie 2015. Cu privire la principalele modificări, noi i-am cerut părerea Tatianei Prisacar, membra grupului de lucru de pe lângă Ministerul Finanțelor, pentru elaborarea modificărilor la Instrucțiunile metodice pentru OSC-uri, auditor, expert în domeniul managementului financiar al organizațiilor necomerciale.

  • După intrarea în vigoare a noii legi cu privire la contabilitate, ce standarde de contabilitate se aplică de organizațiile din R. Moldova?

Nu a fost adoptată o lege nouă cu privire la contabilitate, ultima lege nouă cu privire la contabilitate a fost adoptată pe 27.04.2007 nr. 113-XVI. Legea a fost republicată în Monitorul Oficial Nr. 27-34 pag.61 din 07.02.2014. Aceasta a fost necesar în legătură cu introducerea completărilor și modificărilor, în conformitate cu elaborarea noilor SNC. În special, în lege au fost făcute modificări pentru a aduce în conformitate prevederile legii și standardele propriu-zise. Modificările la legea cu privire la contabilitate au fost adoptate prin Legea № 324 din 23.12.2013 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative și au intrat în vigoare începând cu 1.01.2014.  SNC noi au fost elaborate în perioada 2010-2013 și trebuiau să intre în vigoare începând cu 1 ianuarie 2014. Însă, la solicitarea Asociației Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Republica Moldova și altor asociații de contabili și auditori din R. Moldova, aplicarea obligatorie a noilor standarde a fost amânată până la 1 ianuarie 2015. Baza legislativă cu privire la evidența contabilă este accesibilă pe pagina web a Ministerului Finanțelor: http://mf.gov.md/actdoc

  • Ce particularități ale evidenței contabile au valabilitate pentru organizațiile societății civile? Ce modificări de bază au fost efectuate la Instrucțiunile metodice privind particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale? 

Versiunea actualizată a Indicațiilor metodice privind particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale (Indicațiile metodice despre particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale, aprobate prin ordinul ministrului finanțelor № 188 din 30 decembrie 2014) a fost aduse în conformitate cu noile SNC și, în special, au fost elaborate formulare de raportare pentru OSC-uri și instrucțiuni privind îndeplinirea acestora, care constituie parte integrală a Indicațiilor metodice. Versiunea actualizată a Indicațiilor metodice privind particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale este accesibilă aici http://mf.gov.md/actnorm/contabil/ind sau:

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=356357&lang=1

În afară de aceasta, în Indicațiile metodice sunt efectuate unele modificări conceptuale cu privire la recunoașterea veniturilor. Dacă în versiunea anterioară a acestui act încasările nepredestinate (necondiționate) ale OSC-urilor (granturi, donații, atât financiare, cât și materiale) de la diferiți donatori – persoane fizice și juridice, trebuiau să fie recunoscute ca venituri, în prezent acestea pot fi reflectate ca mijloace speciale în scopurile necomerciale ale organizației, pe care aceasta ulterior trebuie să le folosească exclusiv în conformitate cu scopurile sale statutare. De asemenea, s-au făcut diverse modificări și completări la definițiile stabilite în act, care au fost aduse în conformitate cu terminologia SNC. Firește, s-au făcut modificări și la planul general de conturi contabile, în special în legătură cu cele ce se vor aplica de OSC-uri, dat fiind că conturile respective au fost aduse și în conformitate cu Planul general de conturi contabile pentru întreprinderile și organizațiile înregistrate și care activează în Republica Moldova. Formularele conturilor actualizate sunt accesibile aici: 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=356357&lang=1

  • Versiunea actualizată a Indicațiilor metodice privind particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale (aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor № 188 din 30 decembrie 2014) este obligatorie spre executare?

Da, desigur, și aceasta este cerința Legii cu privire la contabilitate, care obligă toate persoanele juridice care dețin și administrează active (monetare, materiale) să țină evidența contabilă conform regulilor stabilite de Legea contabilității și actelor normative elaborate de Ministerul Finanțelor al R. Moldova pentru diferite tipuri de proprietate, inclusiv OSC-uri.

  •  În 2015, trebuie organizațiile necomerciale să întocmească raportul anual în baza noilor Indicații metodice? Cât de mult s-au schimbat cerințele față de întocmirea rapoartelor? Unde pot fi găsite formularele de rapoarte pe internet?

Da, însă deja pentru rezultatele anului 2015 OSC-urile vor fi obligate să-și întocmească rapoartele financiare conform cerințelor și conform formularelor prevăzute de versiunea actualizată a Indicațiilor metodice despre particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale. Formularele de raportare respective pentru OSC-uri și instrucțiunile privind îndeplinirea acestora sunt anexe la Indicațiile metodice și au fost publicate, inclusiv pe pagina web a Ministerului Finanțelor în compartimentul ”Acte normative în domeniul contabil”,  secțiunea ”Indicații metodologice”.

(http://mf.gov.md/actnorm/contabil/ind)