Primari, şefi de finanţe din administraţiile locale şi raionale din Basarabeasca, Ocniţa şi Râşcani au fost instruiţi în elaborarea bugetelor după noul sistem de finanţe localeIMG 1159În perioada 2-9 decembrie 2013, autorităţile locale din cele trei raioane pilot, Basarabeasca, Ocniţa şi Râşcani, nominalizate în noile prevederi ale Legii Finanţelor Publice au fost instruite privind noul sistem de finanţe publice locale. Aceste noi amendamente vor consolida capacităţile autorităţilor publice şi vor creşte autonomia locală. Prin susţinerea acestor eforturi de instruire, Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), prin intermediul Proiectului de Susţinere a Autorităţilor locale (LGSP), contribuie la obiectivele de descentralizare ale Guvernului, în conformitate cu prevederile Programului de guvernare, a Strategiei Moldova 2020, şi a Strategiei naţionale de descentralizare, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova.

Primari, specialişti financiari, şefi ai departamentelor finanţe şi specialişti din Consiliile Raionale au beneficiat de instruire în elaborarea bugetelor pe 2014 în noul context, au primit modele şi răspunsuri din partea experţilor locali.

Implementarea cu succes a noilor prevederi în localităţile pilot va demonstra în mod practic necesitatea urgentării aplicării acestora la scara întregii Republici. Amendamentele vin să susţină dezvoltarea locală prin distincţia mai clară a responsabilităţilor pentru autorităţile locale de nivelul 1 şi respectiv 2, prin promovarea şi îmbunătăţirea colectării taxelor şi impozitelor locale, generând mai multe venituri pentru a fi investite în dezvoltarea comunitară, în proiecte locale de infrastructură, şi în îmbunătăţirea serviciilor publice. Prin asigurarea unui mai mare grad de responsabilitate autorităţilor locale de nivelul 1, autonomia bugetelor locale se va mări de 5 - 8 ori.   

Acest program de instruire pentru localităţile pilot reprezintă un efort comun al partenerilor de dezvoltare ai Guvernului Republicii Moldova în domeniul descentralizării, inclusiv Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată (coordonat de Guvern, realizat de PNUD și UN Women și finanțat de guvernele Danemarcei și Suediei), Proiectul USAID de Susținere a Autorităților Locale, şi Congresul Autorităților Locale din Moldova.