Reprezentanți din țările Parteneriatului Estic vor învăța din experiența Keystone Moldova în domeniul dezinstituționalizăriiDSC08652 smallÎn perioada 18 – 21 noiembrie, 12 experți în domeniul protecției sociale, reprezentanți ai factorilor de decizie și ai societății civile din Kirgizstan, Kazakhstan, Armenia și Ukraina se află într-o vizită de studiu în Republica Moldova pentru a învăța din experiența țării noastre în domeniul dezinstituționalizării și incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități intelectuale. Vizita este organizată de Keystone Moldova, în cadrul Programului ”Comunitate Incluzivă – Moldova”, cu suportul financiar oferit de Programul Est Est Fără Frontiere al Fundației Soros-Moldova.

În cadrul vizitei, reprezentanții din cele patru țări membre ale Parteneriatului Estic vor avea mai multe întîlniri și vizite în teren, în cadrul cărora vor avea oportunitatea să afle cum decurge procesul de reformare a sistemului de protecție socială a persoanelor cu dizabilități și în particular despre abordarea inovatoare a Programului ”Comunitate Incluzivă – Moldova” în procesul de dezinstituționalizare și incluziune socială a persoanelor cu dizabilități intelectuale.

Kirgizstan, Kazakhstan, Armenia și Ukraina se află la început de drum în domeniul reformării sistemului de protecție a persoanelor cu dizabilități intelectuale. În acest context, participanții la vizita de studiu vor cunoaște practicile de succes din țara noastră de ajustare a cadrului legal și de dezvoltare a unor servicii sociale durabile, alternative celor rezidențiale, care răspund necesităților specifice ale persoanelor cu dizabilități, asigură integrarea lor socială, respectarea drepturilor și îmbunătățirea calității vieții. Vizitînd serviciile sociale, ei vor avea posibilitatea să comunice direct cu beneficiarii, cu personalul angajat în servicii și cu reprezentanții autorităților publice locale pentru a afla cum funcționează serviciile și care este impactul acestora asupra vieții persoanelor plasate în ele.

Vizita va culmina cu o conferință națională – ”Oportunități de dezinstituționalizare și incluziune socială a persoanelor cu dizabilități intelectuale în țările Parteneriatului estic”, care va întruni la Chișinău 50 de reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale și ai societății civile. Atît reprezentanții din Moldova, cît și cei din Kirgizstan, Kazakhstan, Armenia și Ukraina vor împărăși din experiența proprie în acest domeniu și împreună vor încerca să găsească soluții mai bune de integrare a persoanelor cu dizabilități intelectuale în societate. De asemenea, participanții la conferință vor elabora o strategie comună regională de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități intelectuale și vor identifica recomandări pentru autoritățile din țările Parteneriatului Estic privind incluziunea socială a acestor persoane.

Keystone Moldova contribuie la reformarea sistemului de îngrijire şi protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi în vederea incluziunii sociale a acestora prin intermediul Programului „Comunitate Incluzivă - Moldova”. Programul este implementat în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, cu susţinerea financiară a Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă / Iniţiative în Sănătatea Mintală şi a Fundaţiei Soros-Moldova.