Persoanele cu dizabilități sunt cel mai des afectate de fenomenul discriminăriiCentrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități (CAJPD) a organizat vineri, 18 octombrie 2013, o masă rotundă întitulată „Drepturile sociale fundamentale ale persoanelor cu dizabilități și protejarea lor".

Scopul Mesei rotunde a fost de a întruni autorităţile, ONG-urile din domeniu şi diverşi factori interesaţi pentru a discuta prevederile actuale ale legislaţiei naţionale şi practicile ei de aplicare în ceea ce priveşte drepturile sociale fundamentale ale persoanelor cu dizabilități.

Invitat la eveniment Alexandru Cocîrţă, Coordonator de proiect PNUD „Suport pentru Reformarea sectorului Justiţiei în Moldova", a menționat orice persoană cu dizabilități, alături de ceilalți cetățeni are dreptul la o justiție efectivă, dar spre regret acest fapt actualmente deseori este îngrădit. Observăm că principala problemă a persoanelor cu dizabilități constă în inaccesibilitatea acestora la instanțele de judecată.

La masa rotundă au fost invitați și reprezentanți ai Ministerului Tehnologiilor Informaționale, ai Primăriei mun. Chișinău, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Casa Naţionale de Asigurări Sociale a R.M, și Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat.

Avocata, Doina Ioana Străisteanu, membră a Consiliului Nediscriminare, a menționat în cadrul discuțiilor că cea mai vulnerabilă categorie a populației din țara noastră o reprezintă persoanele cu dizabilități mentale și intelectuale. Anume această încălcare a "Dreptului la egalitate" este marea problemă care se răsfrînge asupra tuturor persoanelor cu dizabilități. "Identificînd diverse cazuri de litigare strategică observăm că din păcate, cel mai des afectate de fenomenul discriminării sunt persoanele cu dizabilități" – a mai adăugat avocata.

Reprezentantul Consiliului Național de Asistență Juridică Garantată de Stat, Sergiu Chiruță a menționat în cadrul mesei rotunde că cauzele persoanelor cu dizabilități nu sunt cauze obișnuite, ci din contra, deseori chiar foarte complicate care necesită o analiză deosebită.

Consiliul Național Asistență Juridică Garantată de Stat are semnat un acord de parteneriat cu Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități. Parteneriatul este semnat în scopul susținerii persoanelor cu dizabilități ca acestea să colecteze mai ușor pachetul de acte necesare după care să se desemneze avocatul pentru soluționarea cazului.

În cadrul acestei mese rotunde s-a prezentat istoria de succes a lui Ion Balan în realizarea dreptului la accesibilitate și mobilitate prin obținerea permisului de conducere și a lui Petru Soroceanu, persoană cu dizabilități care confruntat cu aceeași problemă.
Grupul de participanți reuniți în cadrul acestui eveniment, reprezentanți ai societății civile, ai mediului social, juriști, persoane cu dizabilități și mass-media au discutat și despre rolul litigării strategice în apărarea drepturilor social fundamentale a persoanelor cu dizabilități și trecerea de la recunoașterea în legislație, la implementarea în practică.

În concluzie, juristul CAJPD, Ion Cibotărică a menționat că pentru a ști cum să-ți realizezi un drept, mai întîi de toate trebuie să-l cunoști și să te informezi corect referitor la apărarea în instanțe.

Întru realizarea obiectivelor propuse, de către participanţii la eveniment, s-a semnat o Rezoluție și au fost propuse un şir de recomandări ce țin de ajustarea legislației naționale la prevederile Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități; operarea modificărilor în codul Civil al RM care ar realiza dreptul la capacitatea juridică a persoanelor cu disabilități mintale și care nu ar permite lipsirea persoanei de capacitatea de exercițiu; modificarea Regulamentului privind efectuarea controlului medical al candidaților pentru obținerea permisului de conducător auto; etc.

Acest articol a fost elaborat de Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități în cadrul Programului de Granturi Mici 2012, în cadrul proiectului „Suport pentru reformarea sectorului justiției în Moldova", finanţat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. Opiniile exprimate în această publicație aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere sau politicile Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Autor: Mariana Țîbuleac