Situația justiției juvenile în regiunea transnistreană a R. Moldova

La 30 iulie 2013, în cadrul unei mese rotunde, a fost lansat Raportul “Justiția Juvenilă Situația din Regiunea Transnistreană a Moldovei în raport cu Standardele Internaționale”. Raportul a fost  elaborat de către Dna. Miranda Merkviladze (LLM în Dreptul Internațional Al Drepturilor Omului). Metodologia raportului a fost una combinată și a inclus cercetare la birou, demersuri cu privire la solicitare de informații, interviuri cu diverși constituenți și actori, precum și vizite în teren.

Scopul acestui raport este de a prezenta rezultatele cercetării cu privire la situația justiției juvenile în regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Raportul și-a propus să compare legile, politicile și practica justiției juvenile de facto din regiunea transnistreană cu standardele internaționale relevante și să identifice posibile deficiențe sau lacune. Cercetarea a încercat să afle, în special, dacă există strategii de prevenire a delincvenței juvenile și programe de reabilitare pentru minori, și ce garanții procedurale sunt prevăzute în legislația de facto precum și în practica de urmărire penală și în procedurile judiciare, dacă sunt incluse în legislația de facto măsuri alternative detenției și dacă acestea sunt folosite în practică, dacă deținuții minori au acces la cursuri de educație vocațională/instruire etc.

În prezentarea sa, autoarea raportului s-a referit la obligațiile de a apăra și promova drepturile omului în contextul justiției juvenile, obligații ce  revin atât autorităților constituționale ale R.Moldova, cât și Federației Ruse și administrației de facto di regiune în baza dreptul internațional cutumiar. Raportul descrie cadrul legal și cadrul instituțional aplicat de facto în regiune în domeniul justiției juvenile, precum și anumite politici și practici existente la nivel regional. În acest sens, Raportul scoate în evidență mai multe aspecte problematice.

Potrivit autoarei Raportului o problemă gravă o constituie însăși abordarea administrației de facto din regiune cu privire la justiția juvenilă care este una mai mult punitivă şi mai puţin bazată pe apărarea drepturilor copiilor. O altă serie de probleme este legată de aplicarea abuzivă și nejustificată a detenției, inclusiv pe perioade îndelungate ca măsură de sancționare în marea majoritate a cazurilor, chiar și atunci când legislația de facto prevede măsuri neprivative de libertate. În acest sens, autoarea menționează și spectrul foarte limitat de măsuri alternative pentru minori. De asemenea, cadrul legal de facto nu precizează exact perioada de detenție preventivă, astfel făcându-se multe auzuri. Nu este precizată nici o careva limită pentru numărul și durata interogatoriilor cu minorii; nu există claritate cu privire la metodele de interogare; practica de facto limitează în mod abuziv și nejustificat comunicarea delicvenților juvenili aflați în detenție cu familiile lor.

Autoarea a mai menționat și alte probleme, precum: formalitatea și superficialitatea serviciilor de asistență juridică pentru minori în procesul de judecată; lipsa serviciilor de mediere în cadrul practicilor justiției restaurative; lipsa unor programe de prevenire și reabilitare eficiente la nivel regional; lipsa unor servicii de asistență psihologică pentru minorii aflați în detenție, precum și problema accesului la educație a  cestor tineri. 

De asemenea, raportul a inclus și o serie de recomandări menite să amelioreze situația din domeniul justiției juvenile din regiune, vizând atât autoritățile constituționale, cât și administrația de facto a regiunii. De asemenea, Dna Merkviladze a punctat și câteva recomandări pentru reprezentanții societății civile. În acest sens, autoarea a menționat faptul că, în regiunea transnistreană, nu există organizații neguvernamentale care ar viza în mod direct problema justiției juvenile. Pe de altă parte, nici organizațiile de drepturile omului din dreapta Nistrului nu se implică în acest domeniu.

Participanții din cadrul mesei rotunde au apreciat importanța acestui Raport, menționând în acest sens lipsa de careva rapoarte, cercetări și date statistice comprehensive și oficiale. Astfel, Raportul dat reprezintă doar un prim pas în ceea ce privește abordarea problemei justiției juvenile în regiunea transnistreană.

Raportul a fost elaborat în cadrul Programului de stagii în domeniul drepturilor omului al Societăţii Deschise din 2013, realizat de către autoare în Republica Moldova, în cadrul Asociației Promo-LEX. Programul de stagiu este o parte a colaborării între Programul de Granturi pentru Drepturile Omului și Guvernare (PGDOG) și Programele de burse (PB) ale Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă.

Raportul în varianta electronică în limba Română și Engleză vă fi disponibil în curând pe pagina web a Asociației Promo-LEX.

Pentru detalii contactați:

Olga Manole, Coordonatoare de Proiect
Asociația Promo-LEX
Tel: (+373 22) 449626 | Fax: (+373 22) 450024
E-mail: olga_manole@promolex.md