Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte solicită reformarea sistemul de finanţare a partidelor politice şi a campaniilor electoraleCoaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte este profund îngrijorată de carenţele actualului sistem de finanţare a partidelor politice şi campaniilor electorale din Republica Moldova. În prezent finanţarea campaniilor este efectuată preponderent de către un număr mic de donatori mari. În situaţia în care partidele au doar această sursă de finanţare, banii interesaţi dictează un anumit comportament sau influenţează anumite decizii. Experienţele campaniilor electorale demonstrează nedeclararea unei părţi considerabile a veniturilor şi cheltuielilor în campanie de către concurenţii electorali. În  Republica Moldova lipseşte un control eficient exercitat asupra fluxurilor financiare ale partidelor politice, care se datorează fragmentării procesului respectiv pe durata campaniei şi între campanii. Totodată, lipseşte un mecanism eficient de sancţionare pentru fraudele financiare, care încurajează partidele să corupă alegătorii prin diverse mijloace, fără riscuri majore de a fi eliminate din competiţie electorală.

Coaliţia reiterează că reglementările clare şi transparenţa finanţării reprezintă precondiţii esenţiale pentru consolidarea încrederii cetăţenilor în partidele politice şi politicieni. Banii contează în politică deoarece partidele politice au nevoie de resurse financiare pentru desfăşurarea activităţilor de partid, însă banii nu trebuie să fie o monedă de schimb pentru accesul la puterea decizională. Redresarea acestor carenţe este şi o precondiţie esenţială pentru integrarea Europeană a Republicii Moldova.

Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere și Corecte solicită reformarea comprehensivă a sistemului de finanţare a partidelor politice. Reforma trebuie să aibă la bază câteva elemente esenţiale. Aceasta trebuie să reducă influenţă nedorită a banilor în politică prin creionarea unui echilibru dintre finanţarea publică şi cea privată. Este necesară diminuarea plafonului de donaţii pentru a permite lărgirea bazei de donatori a partidelor politice şi diminuarea influenţei donatorilor mari. Reforma trebuie să ţină cont de necesitatea asigurării egalităţii de gen în viaţa politică, reieşind din cota insuficientă de reprezentare a femeilor în parlament şi consiliile locale. De asemenea, amendamentele trebuie să prevadă cerinţe clare privind transparenţa, raportarea, instituţiile de monitorizare şi control. Introducerea şi aplicarea sancţiunilor în cazul încălcărilor cerinţelor de transparenţă şi raportare este indispensabilă pentru a responsabiliza partidele politice.

Tergiversarea reformei va produce o serie de efecte negative. Riscăm să vedem aceleaşi feţe în cursele electorale, dezbateri sterile, decizii şi legi care să favorizeze interese economice de grup, nu politici veritabile de dezvoltare. Solicităm Parlamentului Republicii Moldova să implice plenar reprezentanţii societăţii civile în procesul de dezbatere şi adoptarea amendamentelor legislative privind reforma sistemului de finanţare a partidelor politice şi campaniilor electorale.

Consiliul Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte