Asociația Promo-LEX a devenit membru Federației Internaționale pentru Drepturile Omului

La 25 mai 2013 Asociaţia Promo-LEX a obţinut calitatea de membru asociat al Federației Internaționale pentru Drepturile Omului (FIDH). Astfel, Promo-LEX devine unica reprezentantă a Republicii Moldova în această prestigioasă structură internațională.

În cadrul celui de-al 38-a Congres Internațional al FIDH, desfăşurat la Istanbul, Turcia a fost organizat şi un Forum cu genericul „Tranzițiile politice din perspectiva drepturilor omului: experiențe și provocări”. Evenimentul a avut loc la Istanbul, Turcia în perioada 23-27 mai 2013. Evenimentul a reunit peste 120 apărători ai drepturilor omului, reprezentanţi ai organizațiilor membre FIDH și ai altor parteneri din întreaga lume.

Prezent la Congres, Sang-Hyun Song, Președintele Curții Penale Internaționale a apreciat contribuția FIDH și a organizațiilor membre la promovarea ratificării Statului de la Roma, menționând că ”încă 85 ani în urma FIDH a pledat pentru o Declarație Universală a Drepturilor Omului și pentru crearea unei Curți Penale Internaționale”. Astăzi le avem pe ambele, iar procesul nu este încheiat, lupta pentru drepturile omului și universalitatea lor continuă. Potrivit Președintelui Curții Penale Internaționale, ”angajamentele internaționale ale statelor conduc într-un final la pace și prosperitate, menționând Turcia drept exemplu pozitiv în acest sens”.

Președinta FIDH, Souhayr Belhassen a menționat că acest Congres, organizat la Istanbul, este un eveniment fără precedent, fiind organizat sub sloganul ,,Libertate, Justiție, Demnitate, Egalitate”.

Stavros Lambrinidis, Reprezentant Special al UE pentru Drepturile Omului, a relatat istoria familiei sale, care a avut de suferit în timpul dictaturii din Grecia, declarând că societatea civilă are un rol special în menținere unui echilibru într-o comunitate. ”Rolul ONG-urilor este de a nu fi tolerante cu Guvernele lor. La rândul lor, Guvernele nu sunt obligate să fie de acord, însă au obligația de a garanta ca aceste grupuri și ONG să aibă libertatea și posibilitatea de a-și desfășura liber activitățile”. Tot el a mai spus că de fapt, ”Drepturile Omului este limba universală a celor fără de putere împotriva celor ce dețin puterea”.

Forumul a promovat schimbul de experiență și expertiză între apărătorii drepturilor omului și organizații din peste o sută de țări. Participanții au pus la dezbatere teme, precum: consolidarea justiției, sprijinirea instituțiilor și ONG-lor, locul religiei, rolul femeilor ca vector al tranziției, drepturile minorităților, promovarea drepturilor economice și sociale, precum și rolul întreprinderilor private și instituţiilor financiare internaționale în perioade de tranziție. Acest eveniment a reprezentat şi o oportunitate de a consolida alianţele şi strategiile de acţiune identificate pentru aceste provocări cheie.

FIDH a ales să organizeze acest eveniment în Turcia, și l-a dedicat problemei de vizualizare a tranziției politice din perspectiva drepturilor omului. Turcia este în prezent la o răscruce de drumuri, cu negocieri de pace în curs de desfășurare, după mulți ani de conflicte sângeroase. Turcia este, de asemenea, observată atent de guvernele din Orientul Mijlociu și Africa de Nord, care şi-au însuşit recent puterea și actualmente se află în proces de tranziție politică.

FIDH este o organizație internațională ce apără toate drepturile civile, politice, economice, sociale și culturale, enumerate în Declarația Universală a Drepturilor Omului. FIDH își desfășoară activitatea în câmpul legal și politic pentru crearea și consolidarea instrumentelor internaționale pentru respectul și protecția drepturilor omului în lume.

FIDH consideră că procesul de transformare a societății este, în primul rând, responsabilitatea actorilor locali. Activitățile FIDH tind să contribuie la consolidarea capacităților actorilor locali și creșterea influenței lor în soluționarea problemelor la nivel local. FIDH acționează la nivel național, regional și local în vederea susținerii membrilor și organizațiilor partenere preocupate de apărarea și promovarea drepturilor omului și consolidarea democrației.

Statutul de membru asociat al FIDH este un pas important pentru Asociația Promo-LEX în vederea realizării misiunii organizației, atât la nivel național, cât și la nivel internațional.

Pentru mai multe detalii contactaţi:
Ion Manole, Director Executiv, Asociaţia Promo-LEX
Tel: (+373 22) 492684 , e-mail: info@promolex.md