Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte solicită deputaților să nu utilizeze sistemul electoral în calitate de monedă de schimb în cadrul târgurilor politiceCoaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte este profund îngrijorată de situația politică din țară și face apel către deputați să nu utilizeze modificările la sistemul electoral în calitate de monedă de schimb în cadrul târgurilor politice. Modificarea recentă a sistemului electoral, realizată în timp record și fără consultarea actorilor interesați, cu toate discuțiile ulterioare din Parlament la acest subiect, este urmată acum de o nouă inițiativă în domeniul electoral. Autorii inițiativei, un grup de deputați comuniști au înregistrat pe data de 2 mai 2013 la Secretariatul Parlamentului un proiect de lege care, pe lângă abrogarea legii privind sistemul electoral mixt, propune, totodată, și modificarea pragurilor electorale – de la 4% în prezent la 7% pentru partidele politice, de la 7% la 9% pentru blocurile electorale formate din două partide și de la 9% la 11% pentru blocurile electorale din trei și mai multe partide politice.

Adoptarea unui atare proiect de lege va limita drastic drepturile electorale ale alegătorilor, dar și ale concurenților electorali. Astfel, modificarea pragurilor electorale ar putea conduce la o eventuală excludere din viața politică a mai multor partide politice pentru care cetățenii și-au dat votul. În acest sens, Comisia de la Veneția recomanda încă în 2008 Republicii Moldova să coboare pragul electoral pentru partide politice de la 6% la 4% pentru a nu admite pierderea voturilor în procesul de redistribuire.

Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte constată cu regret că, starea de instabilitate din Parlamentul Republicii Moldova și incapacitatea de a forma o majoritate stabilă, precum și promovarea intereselor înguste de partid ale unor actori politici, periclitează interesele naționale ale Republicii Moldova, destabilizează viața social-politică și ne îndepărtează de vectorul European. Din aceste considerente Coaliția solicită partidelor politice reprezentate în Parlament să identifice soluții constructive, de durată pentru înlăturarea conflictelor politice cu care se confruntă și să nu pună în pericol instituțiile și procesele democratice din Republica Moldova.

În acest context, Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte recomandă în mod repetat Parlamentului să-și concentreze eforturile de o manieră constructivă asupra adoptării Legii privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale ca măsură de eradicare a problemelor multiple care persistă în cadrul proceselor electorale și în viața partidelor politice în ansamblu. Eradicarea acestor probleme, prin instituirea unui sistem de asigurare a transparenței finanțării partidelor politice, va lărgi baza de susținători ai partidelor și va contribui la promovarea acelor partide politice care se vor dedica exclusiv interesului general al cetățenilor și a țării.

Consiliul Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte