Asociația Promo-LEX a instruit rețeaua sa de observatori privind monitorizarea finanțelor concurenților electoraliSocietatea civila in ImaginiLa 6 și 27 aprilie 2013 Asociația Promo-LEX a instruit rețeaua națională de observatori în domeniul monitorizării finanțelor concurenților electorali. Activitatea a fost organizată în cadrul proiectului „Consolidarea capacităților de monitorizare civică a finanțelor concurenților electorali” realizat cu sportul financiar al Fundației Est Europene din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida) și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.

Au fost instruiți 50 observatori, ce reprezintă, în mare parte, reţeaua naţională de observatori şi monitori ai Programului de Monitorizare a Proceselor Democratice din cadrul Asociaţiei Promo-LEX. Instruirea observatorilor Promo-LEX reprezintă următorul pas logic realizat în cadrul proiectului menționat, ca urmare a eforturilor Promo-LEX de elaborare a unei metodologii de monitorizare civică a finanțelor concurenților electorali și de consolidare a capacităților observatorilor de a monitoriza finanțele concurenților în campaniile electorale.

Formatorul Asociației Promo-LEX - Pavel Postica, a explicat de ce este necesară monitorizarea finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale. De asemenea, a fost expus mecanismul şi etapele monitorizării finanţării campaniilor electorale și cine sunt subiecţii supuşi monitorizării şi sursele de colectare a informaţiei.

În cadrul training-lor au fost prezentate și formularele cu instrucțiunile de raportare, inclusiv modalităţile de comunicare internă şi transmitere a rapoartelor.

Asociația Promo-LEX își propune să integreze componenta de monitorizare a finanțelor concurenților electorali în eforturile sale viitoare de observare a alegerilor. Un prim pas în acest sens îl va constitui monitorizarea finanțelor concurenților electorali în cadrul alegerilor locale noi din 19 mai 2013.