Perspectivele antreprenorialului social

logo AMM

Proiectul „Antreprenoriat Social pentru Persoane cu Dizabilităţi”


Pe 17 aprilie 2013, asociaţia „MOTIVAŢIE” din Moldova a reunit în cadrul unei mese rotunde reprezentanţi ai administraţiei publice locale şi ai societăţii civile pentru a discuta conceptul de antreprenoriat social şi posibilităţile de implementare a acestuia.

La eveniment au fost prezenţi reprezentanţi ai administraţiei publice locale din raioanele Râşcani, Orhei şi Soroca şi, de asemenea, mai multe ONG-uri din Republica Moldova care activează în domeniul persoanelor cu dizabilităţi.

Reprezentanţii administraţiei publice locale s-au arătat deschişi de a colabora cu organizaţiile societăţii civile şi au declarat că şi-ar dori să aibă mai multe posibilităţi de a acorda ajutor financiar ONG-urilor. Cele mai mari probleme pe care le întâmpină ONG-urile la acest capitol este includerea în evidenţa contabilă şi justificarea financiară a acordării de finanţare sau de suport ONG-urilor din raza teritorială a administraţiei locale. Din acest motiv, ar fi destul de binevenită atât pentru APL, cât şi pentru societatea civilă o reglementare legislativă care ar stabili noţiunea şi condiţiile antreprenorialului social. 

În pofida faptului că participanţii aveau păreri împărţite faţă de ce ar constitui un antreprenoriat social, ei au concluzionat următoarele: ONG-ul poate desfăşura activităţi de antreprenoriat social în cazul în care acest lucru este menţionat în statutul asociaţiei; un ONG poate să creeze o societate comercială cu activităţi orientate domeniului social, însă profitul acesteia să fie redirecţionat spre menţinerea şi dezvoltarea activităţilor ONG-ului sau spre atingerea scopurilor statutare ale ONG-ului (adică în scopuri de remediere a problemelor sociale).

Scopul mesei rotunde a fost de a reuni reprezentanţii APL şi societatea civilă într-o dezbatere cu privire la necesitatea introducerii conceptului de antreprenoriat social şi întreprindere socială în legislaţia Republicii Moldova, de a determina modalitatea de implicare a reprezentanţilor administraţiei publice locale în activităţile organizate şi desfăşurate de către societatea civilă şi de a colecta alte recomandări cu privire la reglementări normative ale antreprenoriatului social.

Participanţii la masa rotundă au beneficiat de consultări în domeniu din partea experţilor în drept şi antreprenoriat, care au ghidat discuţia şi au colectat recomandările participanţilor.

Activitatea a fost organizată în cadrul proiectului „Antreprenoriat social pentru persoane cu dizabilităţi” implementat de Asociaţia „MOTIVAŢIE” din Moldova. Implementara proiectului este posibilă graţie ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), în cadrul Programului Consolidarea Societăţii Civile în Moldova (MCSSP), implementat de FHI 360.