Asociaţia Obştească “Soarta” auzită de către Ministerul EducaţieiIstorie de succes

Proiectul „Educaţia Împotriva Corupţiei” in raionul Soroca


Începând cu anul 2009, Asociaţia Obştească “Soarta” din oraşul Soroca a lansat o campanie de sensibilizare a populaţiei, incluzând elevii, profesorii şi părinţii, cu privire la importanţa participării active la contracararea corupţiei în sistemul de examinare în liceele din raionul Soroca, fiind susţinuţi de către Fundaţia Parteneriat pentru Transparenţă (PTF).

Au fost desfășurate un şir de activităţi de monitorizare a sistemului de examinare în liceele raionului Soroca, pentru a preveni situaţiile de corupere si conflict in sectorul educaţional. De asemenea au fost elaborate coduri de conduită etică, pentru a îmbunătăţi comportamentul elevilor, părinţilor şi profesorilor în şcoli. Realizând activităţile acestui proiect, am vizat să creştem gradul de înţelegere a mecanismelor corupţiei şi să stimulăm la o atitudine civică anticorupţie în rândul actorilor şcolari.

Pornind de la rezultatele primului proiect de educaţie Soarta/PTF, în prezent încercăm să solidificăm schimbări instituţionale şi de comportament în sistemul de învăţământ şcolar în raionul Soroca, care ar conduce la reducerea măsurabilă a activităţilor de corupţie în cadrul sistemului şi îmbunătăţirea calităţii sistemului educaţional în Soroca.

Colaborând cu Direcţia Generală de Învăţământ Soroca în reducerea comportamentului corupt al elevilor, profesorilor, părinţilor, administratorilor şcolari şi al oficialilor implicaţi în sistemul de învăţământ în raionul Soroca pentru a îmbunătăţi sistemul de educaţie, am încercat să implicăm in acest proces şi Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova. 

Ministerul Educaţiei a menţionat că eradicarea fenomenului de corupţie în şcoli, educarea şi asigurarea profesorilor, elevilor şi părinţilor cu privire la metodele de combatere a corupţiei în perioada examenelor, precum şi în viaţa lor de zi cu zi, reprezintă unul dintre obiectivele majore ale sistemului de învăţământ în Republica Moldova. În acelaşi timp, reprezentanţi Ministerului consideră că subiectele elucidate în cadrul proiectului denotă importanţa şi actualizarea problemelor abordate într-o societate democratică şi prosperă. Pentru Asociaţia Obştească „Soarta” a fost un succes vădit faptul că Ministerul Educaţiei şi-a confirmat încrederea că activităţile proiectului vor contribui la asigurarea transparenţei în şcoală. „Soarta” a obţinut permisiunea Ministerului de a continua proiectul în liceele raionului Soroca, implicându-se la extinderea  activităţilor similare în alte raionale ale ţării noastre.

Pentru mai multa informaţie, accesati pagina noastră web www.soarta.md