25 de copii şi tineri şi părinţii lor se vor odihni la Holercani cu suportul Programului „Comunitate Incluzivă – Moldova”

În perioada 22-26 august, la Holercani, se va desfăşura cea de-a treia ediţie a Şcolii de vară pentru copii, tineri şi părinţii lor. La Şcoala de vară vor participa 25 de copii şi tineri care sînt plasaţi în Casa internat pentru copii cu deficienţe mintale severe (băieţi) din Orhei sau au fost integraţi de curînd în familia biologică / extinsă, precum şi părinţii acestora. Obiectivul principal al şcolii este de a sensibiliza părinţii care au copii cu dizabilităţi intelectuale, de a le schimba atitudinea faţă de dizabilitate şi a consolida relaţia copil-părinte.

Şcoala de vară este organizată în cadrul Programului „Comunitate Incluzivă - Moldova”, implementat de Keystone Human Services International Moldova Association în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei cu susținerea financiară a Open Society Institute/Mental Health Initiatives (OSI/MHI) și Fundației Soros-Moldova.

Participanţii la Şcoala de vară vor fi implicaţi atît în activităţi de instruire, cît şi distractive, de recreere, iar în cadrul activităţilor pentru copii şi tineri, accentul va fi pus inclusiv pe dezvoltarea abilităţilor lor.

În organizarea Şcolii de vară vor fi implicaţi şi 10 instructori-voluntari de la Asociaţia „Motivaţie”, care vor veni cu un program de activităţi propriu şi vor facilita implicarea beneficiarilor în activităţi.

Programul „Comunitate Incluzivă – Moldova” are drept scop de a contribui la incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi mintale prin asigurarea accesului lor la servicii de asistenţă socială comunitare de calitate şi prin acordarea asistenţei tehnice MMPSF în dezvoltarea cadrului legislativ normativ pentru reglementarea acestor servicii.

Pînă în prezent, 269 de copii şi tineri dezinstituţionalizaţi din Casa internat pentru copii cu deficienţe mintale din Orhei sau în risc de a fi plasaţi în această instituţie beneficiază de suportul Programului. Suportul acordat include: asistenţă socială, consiliere psihologică, asistenţă medicală, susţinere în menţinerea comportamentelor pozitive, educarea deprinderilor de viaţă independentă, suport pedagogic în incluziunea şcolară, asistenţă în vederea accesării altor servicii comunitare, susţinerea familiei în vederea îmbunătăţirii bunăstării copiilor (amenajarea odăii personale a copiilor, procurarea îmbrăcămintei, echipamentului necesar, asistenţă în identificarea unui loc de muncă etc.).