Satul Găuzeni - localitate care a finalizat cu succes programul de instruire



 

Joi, 11 august a.c., locuitorii satului Găuzeni, r. Şoldăneşti au avut parte de un eveniment special. 35 de persoane au primit certificate de participare la un program de training derulat în cadrul proiectului Protejarea şi abilitarea victimelor traficului  de fiinţe umane şi ale violenţei în familie în Moldova”, implementat  de UNDP, Moldova din fondurile oferite de Guvernul Japoniei prin Fondul de Trust pentru Securitate Umană a Naţiunilor  Unite.

            Programul de instruire a fost livrat de o echipă de formatori ai Asociaţiei Femeilor de Afaceri din mun. Bălţi   prin activităţi de training şi cursuri de durata lungă pe următoarele teme:

1. „Elemente de bază în utilizarea calculatorului”;

2. „Educaţia parentală pozitivă”;

3. „Competenţe de căutare a unui post de muncă şi angajarea la muncă peste hotare”

4. “Bazele antreprenoriatului şi abilităţi de iniţiere a unei afaceri”

5. „Bazele evidenţei contabile”

Cum  facem faţă provocării de a fi părinte, cum să educăm cu încrdere, în ce mod construim relaţia părinţi-copii-societate – acestea au fost unele din temele ascultate de participanţi la trainig-ul de „Educaţie parentală pozitivă”. Utilizînd diverse forme de lucru, ca jocuri, dezbateri, prezentări, simulări, formatorii au reşit să-i convingă pe beneficiari de importanţa unei educaţii sănătoase pentru copil, dar şi a implicării active a mamelor şi taţilor în educarea  tinerii generaţii.

Training-ul de indentificare a unui post de muncă în ţară şi peste hotare a presupus informarea participanţilor despre aspectele practice şi cele legale ale angajării în cîmpul muncii. Prin acticvităţi de grup, lucru în perechi şi intrepretări de situaţii beneficiatii au învăţat că orice persoană trebuie să muncească legal, în conformitate cu legislaţia în vigoare, dezvoltîndu-şi valorile personale şi calităţile de lider.

Despre oportunitatea de autoangajare, prin deshiderea propriei afaceri, participanţii au aflat la seminarul de antreprenoriat. Procesul de studiu a pornit de la dezvoltarea ideii de afacere, urmată de elaborarea  a 3 planuri de afacere ca model pentru diferite domenii de activitate.

Training-ul de instruire la calculator a durat 20 de ore, timp în care beneficiarii au luat cunoştinţe de cele mai utilizate programe de lucru  şi anume Word, Excel şi  nevigare pe internet. Astfel,  find combinată partea practică şi  cea teoretică, ei au reuşit să elaboreze documnte, să-şi creeze adrese electronice şi să înveţe cum pot găsi şi  selecta  o informaţie de pe internet.

Iată cîteva din opiniile participanţilor la ceremonia de înmînare a certificatelor:

Mariana Guma, mămică: „Pot spune că am avut multe de învăţat pe parcursul orelor de instruire, cunosc  cum poate fi iniţiată o afacere, cu toate avantajele şi riscurile ei. Îmi pare rău că instruirea a luat sfîrşit pentru că mi-am făcut deja un program , stiam  că o bună  parte a zilei sunt la seminar, după care aveam grijă de familia mea. Mulţumesc organizatorilor, finanţatorilor, dar şi formatorilor pentru posibilitatea de a mă dezvolta personal.”

Irina Grădinari, educatoare:”Fiecare persoană la un moment dat se întîlneşte cu întrebări şi probleme la care nu ştie de unde ar putea afla răspuns. Seminarele la care am participat mi-au oferit această şansă, sunt mai informată, cunosc  cum poţi să găses şi un loc de muncă, ce drepturi ai ca angajat, acest lucru fiind foarte important în zilele noastre. Ca tînăr specialist la grădiniţa din sat, mai am nevoie de multe cunoştinţe, de aceea aş propune să mai beneficiem de training-uri în scriere de proiecte.”

Alina Munteanu, studentă:”Pot spune cu certitudine că nu am pierdut vara în zadar, cînd mă voi întoarce la studii voi spune şi colegilor mei despre cunoştinţele acumulate. Chiar intenţionez să devin voluntară, să mă implic în diferite proiecte atît pentru sat, cît şi acolo unde învăţ. Acest seminar înseamnă o nouă treaptă pentru mine, aşa că vă mulţumesc tuturor, inclusiv formatorilor, dar şi d-nai Elena Cernei pentru insisitenţa cu care ne-a motivat să participăm.”

Elena Cernie, Preşedintă, ONG „Speranţa”, gazda evenimentului şi a orelor de instruire:”Găsesc opotrună prezenţa proiectului dat în localitatea noastră, punînd astfel baza unei colaborări frumoase mai întîi între locuitorii satului, iar mai apoi cu echipa de la Bălţi. Am avut deosebita plăcere ca pe parcursul a 2 luni să învăţăm lucruri utile, să vedem soluţii în rezolvarea problemelor din sat, să formăm o echipă atît din persoane mai în vîrstă , cît şi tineri. Aportul activităţilor realizate împreună este unul considerabil, fapt pentru care suntem recunoscători tuturor celor implicaţi.”