Sorin Mereacre a fost reales preşedinte al Consiliului Naţional pentru ParticiparePreşedintele Fundaţiei Est-Europene, Sorin Mereacre, a fost reales preşedinte al Consiliului Naţional pentru Participare (CNP) pentru încă un an. Decizia a fost votată unanim de membrii Consiliului. Sorin Mereacre deţine această funcţie din 2 februarie anul trecut, transmite Info-Prim Neo.

La aceeaşi şedinţă au fost aleşi şi coordonatorii grupurilor de lucru ale CNP. Coordonatorul grupului Justiţie şi drepturile omului este Sergiu Ostaf, directorul executiv al Centrului de Resurse al Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova CreDO. Coordonator al grupului Dezvoltare economică a fost ales Dinu Armaşu, directorul executiv al Asociaţiei Investitorilor Străini. Pentru grupul 3, Polivică externă, de securitate şi apărare a fost ales coordonator Arcadie Barbăroşie, directorul executiv al Institutului de Polivici Publice. Iar grupul Polivici sociale, educaţionale şi de tineret va fi coordonat de Antoniţa Fonari, directorul executiv al Centrului de Resurse „Tineri şi Liberi”.

Fiecare grup de lucru va monitoriza polivicile publice din domeniile ce ţin de temavica grupului şi va asigura comunicarea între membri, Guvern şi alte părţi interesate pentru a interveni cu sugestii şi recomandări în dependenţă de caz. Etapa următoare în dezvoltarea Consiliului este crearea şi consolidarea Secretariatelor pentru fiecare grup.

Consiliul Naţional pentru Participare este creat la iniţiativa Guvernului Republicii Moldova în calitate de organ consultativ. Din componenţa CNP fac parte 30 de reprezentanţi ai societăţii civile. Consiliu Naţional pentru Participare are menirea să faciliteze participarea părţilor interesate în procesul de elaborare, implementare, monitorizare, evaluare şi actualizare a documentelor de planificare strategică.

Şedinţa ordinară a CNP a avut loc la 8 februarie.

 

http://www.info-prim.md