Noi pârghii pentru mobilizarea comunităţii să participe în procesul decizional

Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată a lansat Ghidul „Cum vom mobiliza comunitatea în procesul de dezvoltare locală”. Ghidul are drept scop mobilizarea comunităţii în procesul de dezvoltare locală şi urmează să fie împărţit tuturor celor interesaţi, transmite Info-Prim Neo. 

„În condiţiile în care administraţia publică locală va fi interesată să iniţieze procesul de dezvoltare locală, va schimba mult starea de lucruri. Acest proces va duce la respectarea principiilor drepturilor omului în comunităţi, prin acordarea posibilităţilor grupurilor din comunitate, în special grupurilor dezavantajate, să participe în procesul de dezvoltare locală, să îşi identifice necesităţile de dezvoltare, să implementeze proiecte care vor conduce la schimbarea bunăstării lor în comunitate”, a declarat Ludmila Malcoci, responsabilă de elaborarea Ghidului. 

Lucrarea are drept scop ghidarea persoanelor din comunitate prin întreg procesul de dezvoltare comunitară, inclusiv prin procesul analizei situaţionale a localităţii, prin informarea populaţiei despre asigurarea principiului transparenţei şi cerinţele procesului transparenţei. Ghidul se referă la faptul cum să convingă populaţia că trebuie să fie implicată în procesul de dezvoltare locală, cum să elaboreze un plan strategic de dezvoltare locală în comunităţi şi cum să monitorizeze implementarea acestui plan, prin aplicarea unor metode participative, cu implicarea nemijlocită a populaţiei. 

Mihai Roşcovan, coordonatorul Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată, spune că, în pofida faptului că localităţile au fost asistate de mai multe programe, nu există o metodologie comună unificată de elaborare a acestor planuri de dezvoltare. Scopul acestui ghid este de a unifica experienţa acumulată, a prezenta într-un format unic cum trebuie să fie elaborate aceste planuri strategice. 

Ghidul „Cum vom mobiliza comunitatea în procesul de dezvoltare locală” include modalităţile de planificare strategică, respectarea principiului drepturilor omului, transparenţei, non-discriminării. Un compartiment special îi revine planului special de prevenire a dezastrelor naturale cu care se confruntă localităţile Republicii Moldova în ultima perioadă. 

Ghidul a fost elaborat în baza experienţelor existente în Republica Moldova de mobilizare a comunităţii, experienţe care sunt bazate pe proiectele implementate de PNUD, USAID, Banca Mondială, Fondul de Investiţii Sociale pe parcursul a 10 ani. 

Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI) susţine Guvernul Republicii Moldova în procesul de dezvoltare a cadrului politic, sistemului administrativ şi procedurilor de delegare a competenţelor către administraţiile publice locale, descentralizare şi promovarea rolului APL în luarea deciziilor. Programul este implementat de Guvernul Republicii Moldova cu asistenţa oferită de PNUD Moldova, UNIFEM şi Guvernul Suediei.

 

http://info-prim.md