Lansarea Campaniei regionale de comunicare „Onorată instanţă, am dreptul să nu fiu speriat!”alt

Astăzi,19 Noiembrie, când întregul mapamond marchează Ziua mondială de prevenire a abuzului asupra copiilor, Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CNPAC) lansează Campania regională de comunicare „Onorată instanţă, am dreptul să nu fiu speriat!”. Campania este realizată cu sprijinul partenerilor guvernamentali Ministerul Justiţiei şi Procuratura Generală.

Campania este adresată ofiţerilor de urmărire penală, procurorilor şi judecătorilor şi urmăreşte scopul de a îmbunătăţi atitudinile şi practicile profesioniştilor privind nevoile speciale ale copiilor care participă la proceduri legale în calitate de martori sau victime ale abuzului şi violenţei.

Potrivit specialiştilor în domeniul protecţiei copilului, practicile legale cu participarea copiilor aplicate actualmente în Republica Moldova sunt învechite şi conduc la revictimizarea copilului.

„Un copil, victima unui abuz sau a neglijării, atunci când este antrenat în proceduri legale în calitate de martor, trăieşte de foarte multe ori emoţii negative într-un sistem care, de fapt, ar trebui să-l protejeze. Pe parcursul examinării unui caz de abuz, victima minoră este intervievată sau audiată de cel puţin opt ori. Aceasta presupune povestirea în detaliu a evenimentelor traumatizante prin care a trecut. Trăirea repetată a emoţiilor negative, dar şi frica de reprezentanţii instituţiilor de drept – ofiţerul de urmărire penală, procurorul, judecătorul, - precum şi aflarea sa în prezenţa abuzatorului în sala de judecată, duce la revictimizarea copilului. Până nu demult, această realitate a fost negată. Nu întâmplător imaginea acestei Campanii este o mantie de judecător, pusă pe un umeraş: crearea condiţiilor prietenoase pentru audierea unui copil-martor presupune şi renunţarea judecătorilor la mantie atunci când audiază un copil, în favoarea hainelor civile. Dar sunt şi alte proceduri legale care trebuie revăzute, deoarece, mai mult decât îmbrăcămintea, contează atitudinea specialiştilor cu care se întâlneşte un copil în sistemul de drept, existenţa unor condiţii prietenoase, proceduri care ar facilita o deschidere a copilului în faţa instanţei”, a menţionat Daniela Sâmboteanu, preşedinte CNPAC, în cadrul conferinţei de presă.

Rodica Secrieru, şefa Cabinetului Ministrului de Justiţie, prezentă la eveniment, a menţionat faptul că, din 1993, de când R. Moldova a devenit parte a Convenţiei pentru Drepturile Copilului, s-au depus eforturi considerabile pentru a asigura drepturile copiilor aflaţi în contact cu sistemul de justiţie. „Însă accentul a fost pus pe copiii aflaţi în conflict cu legea; copiii-victime ale unor infracţiuni au fost lăsaţi în umbră. Ministerul Justiţiei a semnat un acord de colaborare cu CNPAC pentru a realiza schimbări în procedurile legale în raport cu copiii care sunt martori şi victime ale infracţiunilor”.

În cadrul campaniei vom face pledoarii pentru ajustarea cadrului normativ care reglementează procedurile  legale cu participarea copiilor. Pledăm pentru îmbunătăţirea atitudinilor şi practicilor profesioniştilor privind nevoile speciale ale copiilor care participă la procedurile legale în calitate de martori sau victime ale abuzului. De asemenea, vom face pledoarii pentru crearea spaţiilor prietenoase de intervievare, audiere a copiilor şi minimalizarea numărului de intervievări.

Mariana Gornea, şef-adjunct al Secţiei minori şi drepturile omului de la Procuratura Generală, a adăugat faptul că „statul este obligat să asigure copilului o protecţie specială în primul rând prin acordarea protecţiei juridice potrivite particularităţilor de vârstă”. Reprezentantul Procuraturii Generale a mai adus la cunoştinţa mijloacelor de informare în masă că, printr-un ordin al Procurorului General, au fost desemnaţi procurori care au fost instruiţi special pentru a lucra cu copiii. De asemenea,  Procuratura Generală şi-a luat angajamentul să dezvolte reţeaua de camere de audiere a copiilor. În prezent, o cameră de audiere a copiilor, dotată cu sistem video şi circuit închis, există doar la Centrul „Amicul” din Chişinău, coordonat de CN PAC, unde copilul/martor sau victimă poate fi intervievat în condiţii prietenoase, în prezenţa doar a judecătorului/procurorului/ofiţerului de urmărire penală şi a psihologului.

Judecătoarea Dina Rotarciuc, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, a menţionat necesitatea ca în fiecare procuratură şi judecătorie să existe cel puţin un psiholog şi, de asemenea, să existe în fiecare raion camere de audieri ale copilului, amenajate după standardele promovate de CNPAC.  „În calitate de judecător la Curtea de Apel Chişinău, am folosit sala de la „Amicul” în cazul unei tentative de omor, pentru audierea victimei, o fetiţă aruncată de la etajul 7. În prima instanţă abuzatorul fusese achitat, din cau za că victima, fiind speriată, nu a putut să comunice cu instanţa. Audierea copilului pe acest dosar de către completul de judecată de la Curtea de Apel s-a realizat în condiţii speciale, la Centrul ”Amicul”, într-o atmosferă care a încurajat copilul să vorbească. Astfel, a fost posibil ca abuzatorul să fie condamnat”.

În cadrul Campaniei, CNPAC va efectua o analiză a legislaţiei naţionale privind participarea copilului în proceduri legale şi va veni cu recomandări specifice de îmbunătăţire a legislaţiei în corespundere cu prevederile Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului, precum şi a altor documente internaţionale.

„ Nu este suficient să pledezi pentru schimbări în cadrul legislativ şi normativ: este nevoie să schimbăm atitudinile profesioniştilor din sistemul de ordine publică şi de drept, care vor fi responsabili de transpunerea în practică a prevederilor legislative. Ambele aspecte sunt complementare, de aceea le dezvoltăm în paralel”, a menţionat Daniela Sâmboteanu, preşedinte CNPAC.

Protecţia copilului martor poate fi asigurată prin schimbar ea procedurilor legale cu participarea copiilor din perspectiva UN COPIL ESTE UN MARTOR CU NEVOI SPECIALE.

imagine_campanie

În Campanie, vor fi distribuite materiale informative adresate specialiştilor din domeniul (postere, broşura „Audierea legală a copiilor victime/martori ai abuzului şi neglijării”), precum şi materiale destinate pregătirii copilului-martor şi familiei acestuia pentru depunerea mărturiilor în instanţa de judecată (broşurile „Voi fi martor în instanţă” şi „Copilul meu este martor în instanţă”). Broşurile vor fi distribuite copiilor şi familiilor prin intermediul ofiţerilor de urmărire penală, procurorilor, psihologilor şi asistenţilor sociali implicaţi în intervenţii pe respectivele dosare.

 

Campania „Onorată instanţă, am dreptul să nu fiu speriat!” este continuarea Campaniei „Copilul-martor cu nevoi speciale”, desfăşurată de CNPAC în 2007, cu suportul oferit de Fundaţia Nobody Children, Fundaţia OAK.

 

CNPAC are o experienţă importantă în domeniu, prin intermediul Centrului de Asistenţă Psihosocială a Copilului şi Familiei „Amicul”.  Rezultate: în perioada 2006-2010, „A micul” a pregătit pentru audieri legale 95 de copii victime ale abuzului, a asistat în audieri legale 69 de copii, a preg ătit pentru instanţa de judecată rapoarte psihologice privind gradul de traumatizare a copiilor în 104 dosare. Cel mai mare succes al organizaţiei este, însă, faptul, că în 50 de cazuri de abuz în care şi-a oferit asistenţa, abuzatorii au fost condamnaţi.

Acest eveniment este posibil graţie ajutorului generos al poporului american prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) în cadrul programului Academiei pentru Dezvoltare Educaţională (AED) „Consolidarea Societăţii Civile în Moldova”.

 

Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului  faţă de Copii

Tel.: 75-88-06

Fax: 74-83-78

Web: www.cnpac.org.md E-mail: office@cnpac.org.md

  

 

COPILUL – UN MARTOR CU NEVOI SPECIALE