Specialiştii în protecţia familiei, instruiţi cum să aplice managementul de caz în asistenţa socială

Specialiştii în protecţia familiei cu copii în situaţii de risc din toate raioanele regiunii de nord a Republicii Moldova au fost instruiţi, în cadrul unui seminar care s-a desfăşurat în perioada 29-30 iulie la Bălţi, cum să aplice managementul de caz în asistenţa socială a persoanelor cu dizabilităţi. Acesta este cel de-al doilea seminar dintr-un ciclu de trei seminare regionale, organizat de Proiectul „Comunitate Incluzivă – Moldova”, în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei în toate cele trei regiuni socio-economice ale republicii – nord, centru şi sud.

Scopul acestor sesiuni de instruire este capacitarea specialiştilor în protecţia familiei cu copii în situaţie de risc de la nivel local în aplicarea instrumentelor inovatoare în managementul cazurilor de asistenţă socială a persoanelor cu dizabilităţi. Astfel, formarea specialiştilor se axează în special pe: informarea privind valorizarea rolurilor sociale a persoanelor defavorizate, organizarea şedinţei de desfăşurare a unui Plan Centrat pe Persoană – instrument de identificare a nevoilor persoanelor cu dizabilităţi; elaborarea Planului Individualizat de Asistenţă – instrument al managementului de caz; elaborarea Bugetului personalizat ş.a.

Seminarul s-a bucurat de un interes sporit din partea specialiştilor, la instruire fiind prezenţi reprezentanţii din toate raioanele regiunii de nord. Marea majoritatea a participanţilor au apreciat utilitatea cunoştinţelor acumulate, în special în activitatea de prevenire a instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi şi de reintegrare familială / comunitară a persoanelor din instituţiile rezidenţiale. De asemenea, participanţii au solicitat organizarea unor cursuri de dezvoltare a competenţelor practice în aplicarea instrumentelor noi de management şi pentru asistenţii sociali din localităţile rurale.

Pînă în prezent au fost instruiţi specialiştii în protecţia familiei cu copii în situaţii de risc din regiunile de centru şi nord ale republicii, pentru cei din regiunea de sud urmînd să fie organizat un seminar similar în luna septembrie.

Proiectul „Comunitate Incluzivă – Moldova” este implementat de Asociaţia Keystone Human Services International Moldova cu susţinerea Institutului pentru o Societate Deschisă / Iniţiative în Sănătatea Mintală, în parteneriat cu Fundaţia Soros Moldova şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei din Republica Moldova, cu participarea Hope and Homes for Children. Proiectul are drept scop de a contribui la reformarea sistemului de îngrijire şi protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi în vederea incluziunii sociale a acestora. Pînă în prezent, în cadrul proiectului au fost organizate 65 activităţi de instruire de care au beneficiat 1083 de persoane, inclusiv reprezentanţi ai APL, prestatori de servicii, asistenţi sociali, părinţi ş.a. din 19 raioane ale republicii.