A.O. Artemida anunță concurs pentru procurarea serviciilor de creare Web Site

A.O. Artemida anunță concurs pentru procurarea serviciilor de creare WebSite

Scopul concursului de oferte

         A.O. Artemida va contracta o companie sau o persoană fizică care va elabora conceptul, structura şi designul paginii web pentru organizație conform necesităților, va asigura realizarea tehnică a acesteia şi o va plasa pe Internet. Prestatorul de servicii va asigura instruirea persoanei responsabile din cadrul A.O.Artemida privind administrarea şi menţinerea paginii web elaborate şi va coordona toate activităţile cu persoana responsabilă.

Cerinţe generale privind site-ul

 • Design-ul paginii web trebuie să asigure plasarea eficientă a informației de diferită natură:
 1. prezentare logică a structurii şi conţinutului paginii web utilizând diferite tipuri de monitoare sau rezoluţii;
 2. monitorizarea numărului vizitatorilor prin Google Analytics și de a avea o versiune tipar;
 3. motor de căutare rapidă a informației relevante;
 4. posibilitatea de a ataşa imagini şi de a crea galerii foto/video;
 5. posibilitatea creării unui forum interactive sau blog;
 6. posibilitatea de a face periodic sondaje.
 7. posibilitatea de a plasa materiale de diferit format (ex. fișiere PDF, Word etc.);
 • Pagina web trebuie să fie accesibilă pentru toate categoriile de utilizatori;
 • Pagina web trebuie să fie compatibilă cu: MozillaFireFox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer, Safari.
 • · Pagina web trebuie să fie uşor de utilizat de către vizitatori inclusiv utilizatori de PC tablet și smarthone (iPad, iPhone, Android, Windows Mobile, etc);
 • Pagina web va fi elaborată şi administrată în 3 (trei) versiuni lingvistice: Română, Rusa și Engleză
 • Structura site-ului va fi creată în strânsă colaborare cu A.O.Artemida, care va aproba numărul de meniuri şi structura paginii.
 • Asigurarea hosting-ului si domen-ului pentru site.

Cerinţe faţă de candidaţi:

 • Pot aplica persoane fizice, persoane fizice cu statut de persoană juridică și persoane juridice (companii);
 • Studii, profil/experiență relevante;
 • Experiența demonstrată în elaborarea paginilor web (referințe la beneficiari și lucrări relevante anterioare);
 • Termeni optimi de executare a lucrărilor.

În mod obligatoriu dosarul trebuie să conțină:

 • Copia certificatului de înregistrare a candidatului pentru persoană juridică (indicați persoana responsabilă de executarea lucrărilor, cu anexarea CV-ului acesteia), și CV-ul actualizat al candidatului pentru persoană fizică.
 • Descrierea experienţei în domeniu a companiei/persoanei aplicante;
 • · Oferta tehnică: un concept succint al paginii web în baza cerințelor expuse în anunț. De asemenea, ofertantul poate veni cu propuneri proprii și inovative pentru pagina web;
 • · Oferta financiară în MDL. Oferta financiară trebuie și indice și condițiile de achitare și termenul de executare a lucrărilor;
 • · Referinţe din partea altor beneficiari.

 

Criterii de evaluare/selectare a ofertelor:

 • · Oferta tehnică reflectă un concept clar al paginii web;
 • · Oferta financiară.
 • · Dosarul de aplicare cu documentele solicitate.
 • · Dosarul de aplicare este depus în termen;
 • · Ofertantul respectă termenul de executare a lucrărilor indicat în anunț.

 

Depunerea dosarelor:

Persoanele interesate sunt invitate să depună dosarele pînă la data de 25.09.2019.

Ofertele vor fi transmise la adresa de simionsirbu@yahoo.com, CC   paveltuvacov@yahoo.com cu indicarea la secțiunea subiect: “Concurs - Elaborarea paginii WEB”.

Rezultatele vor fi anunțate pînă la data de 28 septembrie 2019.

Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Aplicanții neselectați nu vor fi informați suplimentar.

 

Informații suplimentare la telefonul: 079824900; 069608041
After display content

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Promo

promo

Promo

Promo