hackathon

Programul de formare profesională inițială a mediatorilor

ANUNȚ

de înscriere la Programul de formare profesională inițială a mediatorilor

Centrul  pentru Dezvoltare Personală şi Profesională, acreditat de Consiliul de Mediere de pe lângă Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova  în calitate de furnizor de formare iniţială şi continuă a mediatorilor, anunţă  că, începând cu luna octombrie 2018, în incinta Universităţii  de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi, se va desfăşura Programul de formare  profesională  iniţială a mediatorilor.

Participanţii vor fi instruiţi atât teoretic, cât şi practic în domeniul medierii de către o echipă de formatori experimentaţi  (psihologi,  pedagogi,  jurişti,  mediatori practicieni) , coordonată de domnul Mihai Şleahtiţchi, mediator, doctor în psihologie, doctor în pedagogie, profesor universitar, director executiv CDPP.

Subiectele de bază ale programului de instruire sunt:

 • teoria şi analiza conflictelor;
 • medierea ca factor de soluţionare alternativă a conflictelor;
 • esenţa procesului de mediere;
 • obiectivele, principiile şi etapele procesului de mediere;
 • stiluri şi tehnici de mediere;
 • comunicare şi limbaje în activitatea mediatorului;
 • tehnici speciale de influenţare în procesul de mediere;
 • clauza de mediere, contractul de mediere şi tranzacția de împăcare;
 • cadrul legal al medierii;
 • medierea în cadrul procesului penal şi al celui civil;
 • medierea conflictelor din familii;
 • medierea şcolară;
 • medierea cu implicarea minorilor delincvenţi;
 • gestionarea biroului de mediere;
 • personalitatea mediatorului;
 • etica şi deontologia profesională a mediatorului.

Oportunităţile pe care le oferă  Programul de formare profesională iniţială a mediatorilor sunt reflectate în art.3 al Legii cu privire la mediere (nr.137 din 03.07.2015), care stipulează că mediatorul desfăşoară o activitate de liber-profesionist,  care,  fiind compatibilă cu orice altă profesie,  poate fi desfăşurată  fie în cadrul unui birou de mediere (individual/asociat),  fie în cadrul unei organizaţii de mediere.

Înscrierea se va face  până în data de 29 septembrie 2018.

Semnarea Contractului individual de studii  va fi precedată  de prezentarea obligatorie a  următoarelor acte:

 1. Cerere de înscriere la Programul de formare profesională inițială a mediatorilor.
 2. Buletin de identitate (original și copie).
 3. Diploma de studii superioare de licență, orice profil (copie).

Cursurile se vor desfășura pe parcursul a patru săptămâni,  în zilele de joi, vineri şi sâmbătă. În zilele de joi şi vineri  cursurile se vor ține începând cu ora 14.00, iar în zilele de sâmbătă  – începând cu ora 9.00.

Durata cursurilor – 11 zile.

La necesitate, vor exista posibilităţi de cazare.

Date de contact:

Alte articole de acest autor:Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.