People in Need angajează un asistent MEAL (monitorizare, evaluare) Balti/ Comrat/ ChisinauSub supravegherea generală a șefului departamentului MEAL și supravegherea directă a ofițerului MEAL, asistentul MEAL desfășoară activități de monitorizare, cum ar fi interviuri structurate fizic sau prin telefon, vizite și observații în teren și organizează discuții de grup (FGD-uri). În timpul studiilor legate de MEAL (de exemplu: monitorizare post implementare/monitorizare post distribuire/monitorizare finală/evaluare), sprijină alte activități și sarcini legate de MEAL și oferă sprijinul necesar mecanismului comunitar de feedback și răspuns (CFRM). Asistentul MEAL lucrează în strânsă colaborare cu alți membri ai departamentului MEAL, managerii de proiect, membrii echipelor de proiecte și părțile interesate cheie și raportează direct coordonatorului MEAL sau ofițerului MEAL.

Organizație – People in Need

Titlul postului – Asistent MEAL

Locația – Preferabil candidați din orasul Bălți sau Comrat; candidații din Chișinău,doar în cazul în care demonstrează disponibilitate pentru mobilitate în toată Moldova.

Interval salarial - 12920,00 - 18620,00 MDL brut (Pe baza evaluării cunoștințelor, aptitudinilor, abilităților și experienței anterioare ale candidatului.)

Educație și experiență de muncă

  • Licență în studii sociale (de exemplu, sociologie, statistică)/domenii conexe sau experiență relevantă, inclusiv experiență și abilități de cercetare;
  • Abilități analitice, abilități de redactare a rapoartelor, abilități de comunicare și lucru în echipă, abilități legate de tehnologie și software;
  • Experiența în domeniul ONG/ONGI constituie un avantaj;
  • Abilități lingvistice: engleză/română/rusă.

Tipul contractului - Contract de muncă; Full-time;

Durata estimată a contractului - 01.07.2024 - 31.12.2024

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați site-ul nostru oficial: https://moldova.peopleinneed.net/mo/implica-te/asistent-meal-2106jo

Candidații vor fi invitați la interviuri în mod continuu. Procesul de aplicare poate fi oprit mai devreme dacă un candidat potrivit este identificat înainte de termenul limită de aplicare.

Doar candidații selectați vor fi contactați pentru interviu. Nu sunt permise apeluri telefonice sau solicitări de informații.

People in Need se angajează să prevină orice tip de comportament nedorit la locul de muncă, inclusiv hărțuirea sexuală, exploatarea și abuzul, lipsa de integritate și comportamentul financiar greșit și se angajează să promoveze bunăstarea copiilor și adulților cu care People in Need se angajează/intră în contact. People in Need se așteaptă ca întreg personalul să îndeplinească sarcinile și responsabilitățile postului în conformitate cu codul de conduită și politicile cheie pentru People in Need (disponibil la: https://www.peopleinneed.net/key-policies-4142gp ). Personalul People in Need va urma un nivel adecvat de pregătire.

Toate ofertele de angajare vor fi supuse unor referințe satisfăcătoare și verificărilor adecvate, care pot include cazierele judiciare și controale de finanțare a terorismului.

Ne angajăm să asigurăm diversitatea (persoane din medii sociale și etnice diferite și de diferite genuri, orientări sexuale etc.) în cadrul organizației noastre și încurajăm candidații interesați să aplice.

Prin trimiterea CV-ului și a altor documente la link-ul menționat anterior, candidatul își dă implicit acordul ca datele sale personale din CV și alte documente trimise să fie păstrate și prelucrate de către PIN exclusiv în scopul analizării adecvării candidatului pentru post și păstrării acestor date în fișierele noastre pentru o perioadă rezonabilă de timp, în conformitate cu Politica de protecție a datelor a PIN-ului. Candidatul poate revoca oricând un astfel de consimțământ, trimițând o notificare corespunzătoare. Vă rugăm să vă abțineți de la includerea oricăror date cu caracter personal speciale, a căror prelucrare, conform legislației în vigoare, necesită acordul expres scris al subiectului acestor date.

2022