Asociația Producătorilor și Exportatorilor de Legume din Moldova (APEL) angajează Director ExecutivTermenul limită de aplicare: 27 mai 2024
Poziția: Director executiv al Asociației Producătorilor și Exportatorilor de Legume din Moldova
Organizație: Asociația Producătorilor și Exportatorilor de Legume din Moldova (APEL)
Tipul contractului: Contract individual de muncă
Durata contractului: Contractul pe durata determinată de 3 ani cu posibilitate de prelungire
Limbi de lucru: română, rusă, engleză


Context general:
Sectorul legumicol are un rol esențial în Republica Moldova, atât din punct de vedere economic, cât și social. Investițiile în acest sector și promovarea practicilor agricole durabile ar putea aduce beneficii semnificative pentru economie, mediu și bunăstarea populației. Importanța sectorului este marcată prin contribuție diversă în următoarele domenii:

 • (i) oferă oportunități de venit pentru fermieri și alte persoane implicate în lanțul de producție și distribuție a legumelor;
 • (ii) contribuie la securitatea alimentară a țării și asigură o sursă vitală de hrană pentru populație;
 • (iii ) oferă locuri de muncă pentru o parte semnificativă a populației rurale din Moldova;
 • (iv) sectorul legumicol oferă potențial pentru exporturi, contribuind la generarea de venituri din comerțul exterior, etc.


În același timp, suportul din partea statului pentru sectorul legumicol poate fi considerat inferior optimului necesar pentru a maximiza potențialul legumiculturii. Totodată există anumite deficiențe și lacune pe tot lanțul valoric legumicol și anume: finanțare și subvenții insuficiente, infrastructură subdezvoltată, acces la piețele de desfacere limitat, lipsa structurilor specializate de formare și educare, asistență tehnică limitată, etc. Mai mult ca atât, producătorii de legume întâmpină dificultăți și în reprezentare a intereselor în relațiile cu autoritățile și cu organizațiile/proiectele internaționale. În acest context, cu suportul Federației Agricultorilor din Moldova, FARM și Proiectul Competitivitate și Reziliență Rurală, USAID (PCRR), legumicultorii au lansat procesul de constituire și dezvoltare al Asociației Producătorilor și exportatorilor de legume din Moldova. Astfel, pasul important pentru legumicultură a fost făcut la 15 martie 2024, când peste 60 de producătorii de legume și-au unit forțele și au constituit Asociația Producătorilor și Exportatorilor de Legume din Moldova (APEL).

În prezent, APEL este sprijinită, în procesul de creare și dezvoltare de echipa FARM, care îndeplinește rolul de mentor și secretariat până la etapa de formare a echipei executive APEL.
Consiliul de Administrare și Președintele APEL s-au implicat deja activ în administrarea organizației în vederea elaborării strategiei pentru următorii trei ani. Obiectivele strategiei au fost stabilite după cum urmează:


Direcția strategică 1: Accesul la piețe de desfacere și sporirea vânzărilor
Direcția strategică 2: Sporirea competitivității membrilor prin transfer de cunoștințe și implementarea tehnologiilor moderne
Direcția strategică 3: Advocacy și reprezentarea intereselor membrilor
Direcția strategică 4: Dezvoltarea instituțională a Asociației

Rolul poziției de Director Executiv include administrarea eficientă a activităților asociației și dezvoltarea instituțională a acesteia.

Atribuții și responsabilități:

 • Organizează și dirijează activitatea curentă a asociației în conformitate cu deciziile Adunării Generale și ale Consiliului de Administrare APEL;
 • Inițiază propuneri de proiecte către organizațiile finanțatoare;
 • Administrează mijloacele financiare ale asociației;
 • Asigură dotarea cuvenită, mentenanța bunurilor și securitate și a informației;
 • Raportează Consiliului de Administrare și Adunării Generale privind activitatea APEL în termenii stabiliți și la standardele de calitate agreate;
 • Asigură lucrările de secretariat în cadrul asociației (organizare ședințe, comunicare internă,procese verbale, etc.);
 • Coordonează implementarea Planului strategic și operațional APEL, inclusiv asigură
 • Monitorizarea și Evaluarea realizării obiectivelor și rezultatelor ;
 • Asigură procesul de actualizare anuală a Planului strategic și operațional APEL;
 • Reprezintă în coordonare cu organele de conducere ale APEL interesele membrilor ;
 • Asigură un climat favorabil pentru instruirea și perfecționarea continuă a membrilor APEL;
 • Contribuie la elaborarea cadrului de reglementare internă și monitorizează respectarea și corectitudinea procedurilor interne stabilite;
 • Asigură o comunicare eficientă și contribuie la crearea unei imagini pozitive în relațiile cu autoritățile publice centrale și locale, partenerii de dezvoltare, în forurile publice, conferințe și relațiile cu mass media;
 • Dezvoltă și menține relații de bună colaborare atât între membrii APEL, cât și cu partenerii interni și externi.

Profil și calificări necesare:

 • Experiență obligatorie de cel puțin 2 ani în management organizațional sau management de programe/proiecte în domeniul dezvoltării agriculturii, mediului rural, economice ș.a. domenii relevante;
 • Experiență în muncă de cel puțin 2 ani și cunoștințe practice de lucru în cadrul întreprinderilor agricole, organizațiilor neguvernamentale, administrației publice locale;
 • Studii universitare în domeniul economic, administrativ/management, științe politice/economie, agricole sau alte domenii relevante.
 • Studiile post universitare în domenii relevante prezintă un avantaj.
 • Experiența în domeniul agricol constituie un avantaj.

Competențe și abilități:

 • Competență în planificare strategică și monitorizare a îndeplinirii rezultatelor planificate;
 • Abilități de lider, de setare a priorităților, organizare a timpului și lucrului în echipă
 • Abilități de negociere și atragere de fonduri;
 • Abilități de comunicare și raportare eficientă verbală și în scris;
 • Abilități de analiză și sinteză a informației;
 • Abilități de lucru într-un mediu multicultural, multietnic cu persoane din diferite medii naționale, culturale și pături sociale;
 • Cunoașterea limbilor română (obligatoriu), rusă și engleză (preferabil);
 • Abilități bune de utilizare MS Office si a tehnicii de birou.

Dosarul candidatului va include:

 • Curriculum vitae (în limba română);
 • Scrisoare de intenție cu descrierea motivației candidatului privind activitatea în poziția respectivă, de ce consideră că este potrivit pentru această poziție, viziunea proprie asupra sarcinilor propuse și salariul solicitat.

Procedura de aplicare:

 • Persoanele interesate vor transmite dosarul de aplicare (CV și Scrisoarea de intenție) în format electronic, la adresa de e-mail: apelconsiliu@gmail.com cu mențiunea subiectului mesajului: Director Executiv APEL.
 • Termenul limită de depunere a dosarelor: 27 mai 2024, ora locală 00:00.
 • *Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu

Articol adaugat de: Laura Grigore