AO Prietena Mea angajează Consultant/ă în ComunicareAO Prietena Mea angajează Consultant/ă în Comunicare

Despre organizație

„Prietena Mea”, este asociația obștească ce are scopul să sporească gradul de conștientizare și acceptare a sindromului Down și a altor dizabilități prin informarea și sensibilizarea societății. 

 

Background:

Asociația „Prietena Mea” în colaborare cu UNICEF Moldova, va dezvolta prima platformă pentru părinții cu copii cu dizabilități din Republica Moldova, care va sprijini părinții  în diferite etape de acceptare a dizabilității. Platforma abilitare.md va oferi materiale de suport specializate și va constitui o sursă de informare credibilă atât a părinților și îngrijitorilor copiilor cu dizabilități, cât și a specialiștilor care lucrează cu această categorie de persoane. 

 

În contextul Republicii Moldova nu există o resursă holistică care acoperă gama de informație oferită de abilitare.md. Platforma va furniza informații, resurse educaționale, cu scopul de a asigura referințe pentru diverse tipuri de dizabilități, tratamente, terapii și opțiuni educaționale. Astfel, abilitare.md își propune să formeze grupuri de suport format din mame și tați din regiuni care vor desfășura activități de advocacy în mediul lor. Pentru a asigura sustenabilitatea, abilitare.md va asigura ghiduri și tutoriale pentru părinți despre cum să abordeze și gestioneze nevoile specifice ale copiilor lor, inclusiv cele legate de atitudini și comportamente, cum ar fi discriminarea și stigmatizarea. Platforma va facilita discuții prin intermediul unui forum în care părinții pot interacționa, împărtăși experiențe și sfaturi, astfel stabilind conexiuni cu alți părinți care au copii cu dizabilități similare.

abilitare.md este un proiect cu ambiția de a contribui la împuternicirea părinților, suportul și încurajarea lor.

 

În cadrul proiectului actual, Prietena Mea contractează serviciile unui/unei consultant/e în comunicare pentru această platformă.

 

RESPONSABILITĂȚI ȘI ATRIBUȚII

  • Colaborarea cu echipa de proiect pentru identificarea nevoilor și dezvoltarea unui plan de conținut corespunzător.
  • Realizarea cercetării și identificarea subiectelor relevante pentru segmentul țintă și obiectivele platformei.
  • Dezvoltarea și redactarea articolelor și altor materiale de comunicare conform standardelor și direcțiilor stabilite.
  • Revizuirea și editarea conținutului existent pentru a asigura acuratețea, coerența și conformitatea cu standardele platformei.
  • Monitorizarea și raportarea performanței conținutului pentru a identifica și implementa îmbunătățiri.

STRUCTURI INSTITUȚIONALE

Specialistul va colabora strâns cu echipa Prietena Mea și va raporta direct către coordonatorul proiectului pentru a asigura conformitatea cu cerințele și standardele specifice.

 

STRUCTURI FINANCIARE

Specialistul va încheia un contract pe durată determinată (12 luni) și va fi plătit conform tarifelor negociate pentru serviciul prestat.

 

CERINȚE DE CALIFICARE (RELEVANT PENTRU CANDIDAȚII INDIVIDUALI)

 

  • Studii superioare finalizate în domenii relevante precum Jurnalism, Științe ale Comunicării, Media, Relații Publice sau alte domenii relevante comunicării;
  • Cel puțin 2 ani de experiență de lucru în dezvoltarea și implementarea de strategii și planuri media/comunicații, campanii de vizibilitate și conștientizare, redactare materialelor și produselor de comunicare;
  • Cunoștințe solide despre problemele și nevoile părinților cu copii cu dizabilități/domeniul social;
  • Abilități excelente de comunicare scrisă și orală în limba română și engleză;
  • Capacitatea de a lucra în în echipă.

 

Raportare:

Specialistul va raporta progresul și orice întrebări/probleme legate de comunicare la Adamciuc Ludmila, manageră de proiect.

 

Depunerea cererii:

Cei interesați sunt rugați să trimită portofoliul/scrisoarea de intenție și CV-ul la adresa de email prietenameaong@gmail.com până la data de 17 aprilie 2024.

 

Toleranță zero împotriva abuzurilor

Pornind de la principiile cu privire la respectul și demnitatea la locul de muncă ce stau la baza activității A.O. PRIETENA MEA, declarăm aplicarea Politicii de toleranță zero împotriva abuzurilor de orice natură (discriminare, hărțuirea și violența bazată pe gen manifestată în mediul online sau offline) aplicate personalului A.O. PRIETENA MEA și experților afiliați, voluntarilor dar și a beneficiarilor or partenerilor A.O. PRIETENA MEA. Astfel, cu vehemență condamnăm orice formă de violență, inclusiv violența sexuală, iar făptuitorii trebuie pedepsiți. Toți/oate subcontractanții/tele care lucrează la executarea prezentului contract trebuie să respecte prezenta obligație.

Articol adaugat de: A.O. Prietena Mea