Anunț concurs pentru post vacant Instituția Publică Centrul de Consiliere Agricola și Rurală își extinde echipa și invită profesioniști dedicați să aplice pentru poziția de Jurist în cadrul instituției noastre, cu focus pe consilierea și soluționarea proAnunț concurs pentru post vacant Instituția Publică Centrul de Consiliere Agricola și Rurală își extinde echipa și invită profesioniști dedicați să aplice pentru poziția de Jurist în cadrul instituției noastre, cu focus pe consilierea și soluționarea pro

Anunț concurs pentru post vacant

Instituția Publică Centrul de Consiliere Agricola și Rural își extinde echipa și invită profesioniști dedicați să aplice pentru poziția de Jurist în cadrul instituției noastre, cu focus pe consilierea și soluționarea problemelor de ordin juridic, apărând interesele Centrului  și  asigurarea implementării actelor juridice, coordonate cu Directorul.

Responsabilități principale:

 • colaborare în echipă în atingerea obiectivelor stabilite ale CCAR;
 • analizarea și aprobarea contractele existente între Centru/Furnizori/Clienți și adaptarea conform legislației și politicilor Centrului;
 • reprezentarea intereselor și apărarea drepturilor legitime ale Centrului în fața autorităților publice, instituțiilor de orice natura, precum și în fața oricărei persoane juridice sau fizice;
 • analizarea documentelor Centrului și oferirea consultanței juridice cu privire la subiectele expuse;
 • actualizarea permanentă a informațiilor referitoare la noile modificări de legislație și punerea la dispoziție către director noile informații pentru activitatea Centrului;
 • consilierea directorului Centrului cu privire la corectitudinea și modul de realizare a planurilor și strategiei elaborate de acesta, din punct de vedere legal;
 • redactarea proiectelor de contracte și negocierea clauzelor legale contractuale;
 • verificarea legalității actelor cu caracter juridic și administrativ.

Cerințe:

 • Diplomă de licență sau master în domeniul juridic sau a unei discipline relevante. Cunoașterea dreptului civil;
 • experiență în domeniu de 2-5 ani;
 • abilități de prezentare și comunicare;
 • capacitatea de a lucra în echipă și de a coordona activitatea cu directorul Centrului.

Beneficii:

 • implicare directă în dezvoltarea și susținerea comunităților agricole și rurale;
 • colaborare cu o echipă dedicată și expertă în domeniu;
 • mediu de lucru colaborativ și stimulativ;
 • dezvoltare profesională și oportunități de schimb de experiență.

Documente ce urmează a fi prezentate:

 1. CV-ul;
 2. copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare;
 3. copia formularului de participare la concurs pentru ocuparea funcției îl accesați aici.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Dosarul de participare va fi transmis până la data de 19 martie 2024, prin e-mail la centruldeconsiliere.ccar@gmail.com cu mențiunea „Post vacant Jurist la CCAR”. Vor fi contactate prin e-mail persoanele care întrunesc condițiile funcției vacante.

Vă mulțumim pentru interesul dumneavoastră în a face parte din echipa noastră.

Articol adaugat de: Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală
Alte articole de la acest autor: