Asociația Media-Guard anunță concurs public pentru poziția de SMM reporter/ăAsociația Media-Guard anunță concurs public pentru poziția de SMM reporter/ă

În perioada februarie 2024 - ianuarie 2025, Asociația Media-Guard implementează proiectul The roots of misinformation and the solutions: The Finnish success story and Moldovan best examples, susținut financiar de către Ambasada Finlandei la București.

Proiectul își propune să ajute societatea prin:
a) monitorizarea proprietarilor de mass-media și a modului în care aceștia servesc interesul public și/sau răspândesc dezinformarea;
b) informarea comunității cu privire la criteriile de evaluare a mass-media care servesc interesului public sau distribuie dezinformare.

În acest sens, solicităm serviciile unui/unei SMM reporter/ă, calificat/ă și cu experiență, care să promoveze investigațiile Ziarului de Gardă prin videouri scurte pe platforma Tik Tok.

Obiectivul principal al acestei sarcini este de a promova investigațiile Ziarului de Gardă pe platforma TikTok, în scopul popularizării acestora în rândul tinerilor.

SMM reporter/ă va fi responsabil/ă pentru realizarea următoarele sarcini:

 • Producerea a 45 de video-uri scurte pentru a promova investigațiile Ziarului de Gardă pe Tik Tok.
 • Frecvența și conținutul video-urilor vor fi convenite împreună cu echipa de proiect.

Tip contract: contract prestări servicii.

Perioada prestării serviciului: februarie 2024 - ianuarie 2025, conform unui program/grafic coordonat și aprobat de către ambele părți.

Calificări și experiență:

 • SMM reporter/ă ar trebui să posede următoarele calificări și experiență:
 • Abilități de a adapta și a transpune informațiile relevante din investigații într-un format adaptat pentru TikTok
 • Cunoștințe despre platforma TIk Tok: funcționalitățile principale, tendințe, algoritm
 • Creativitate pentru a livra mesajul într-un mod interesant și memorabil audienței pe Tik Tok
 • Cunoașterea publicului țintă: obiceiuri, preferințe
 • Cunoașterea eticii mass-media și a responsabilităților mass-media de interes public.
 • Experiență în domeniu de 2-3 ani.

Depunerea dosarelor de participare: Cererile de informații suplimentare dar și dosarele de participare la concurs trebuie expediate la adresa de e-mail info@mediaguard.ngo și contabilitate.rdg@gmail.com cu titlul: Concurs SMM reporter/ă

Termenul limită de depunere a dosarelor de participare este 20 februarie 2024, ora 23.59.

Dosarul urmează să includă:

 • CV-ul actualizat cu indicarea experienței relevante sarcinii (max. 2 pagini);
 • Scrisoare de motivare
 • Oferta financiară, în MDL (indicați, vă rog, net sau brut) per video
 • Exemple de video-uri create

Criterii de selecție:
Propunerile vor fi evaluate pe baza următoarelor criterii:
Experiența și calificările relevante.
Oferta cea mai avantajoasă, respectând indicatorul preț/calitate.

NB! Vor fi evaluate doar dosarele complete! La interviu vor fi invitate doar persoanele pre-selectate!
Persoana de contact: Aliona Cenușă, manageră financiară, contabilitate.rdg@gmail.com
Notă: costul/remunerația pentru serviciul prestat se va achita în lei moldovenești (MDL) conform ratei de schimb a tranșei transferate de către donator.