Anunț de angajare: specialist/specialistă în resurse umane în cadrul CICDECentrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE) angajează formator sau formatoare (resurse umane).

Dacă ești o persoană dinamică, energică, entuziastă și pasionată de domeniul electoral, te așteptăm să te alături echipei CICDE!

Descrierea instituției:

Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral este o instituție publică, creată de Comisia Electorală Centrală în scopul instruirii și calificării funcționarilor electorali, precum și a altor subiecți implicați în procesul electoral din Republica Moldova.

Candidatul/-a ideal/-ă trebuie să aibă:

 • Studii superioare, de licență sau echivalente;
 • Experiență profesională 2 ani în domeniul relevant funcției;
 • Cunoștințe privind legislația muncii Republicii Moldova;
 • Abilități de a utiliza la nivel avansat pachetul Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint si Outlook;
 • Responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, perseverență, învățare și dezvoltare continuă, capacitatea de a soluționa probleme și de a lucra cu minimă supraveghere;
 • Competențe lingvistice: cunoașterea limbii române cunoașterea limbilor ruse și engleze reprezintă un avantaj;
 • Experiență în elaborarea materialelor de instruire multimedia va fi considerată un avantaj.

Descrierea funcției:

 • Desfășoară instruiri în domeniul electoral;
 • Coordonează procesul de instruire și educație electorală în 5 raioane;
 • Desfășoară toate activitățile în calitate de responsabil de resurse umane;
 • Realizează lucrări de secretariat, ține evidența documentelor de intrare și de ieșire;
 • Asigură arhivarea documentelor conform nomenclatorului dosarelor în cadrul CICDE (inclusiv arhiva electronică).
 • Asigură respectarea tuturor normelor de Securitate și Sănătate în Muncă oferind consultanță și instruire specializată (SSM) pentru angajații CICDE.

Condițiile de muncă:

 • regim de muncă: 40 ore pe săptămână, 8 ore pe zi;
 • program de muncă: luni-vineri, orele 8.00-17.00, pauză de masă 12.00-13.00;
 • activitate preponderent de birou (str. Vasile Alecsandri, 119);
 • disponibilitate pentru lucrul peste programul normal, în condițiile prevăzute de legislație (în perioadele electorale).

Înscrierea în concurs:

Persoanele interesate sunt rugate să expedieze pe adresa info@cicde.md  următoarele:

 • Curriculum Vitae (CV) cu specificarea a 2 persoane de referință și a datelor de contact (telefon, email, funcție);
 • Scrisoare de motivare în care să descrieți succint experiența relevantă funcției scoase la concurs;
 • Copii de pe diplomele de studii (licență, masterat, doctorat, după caz).

Termenul limită pentru depunerea electronică a dosarelor: 17 ianuarie 2024, ora 23:59.

Selecția se va realiza cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței, cu luarea în considerație a specificului domeniului de activitate a CICDE.

Persoana de contact: 

Marcela Roșca, nr. de telefon: 0068818086, e-mail:  marcela.rosca@cicde.md.

Vă așteptăm în echipa noastră!