Anunț de selectare a două persoane cu dizabilități în scopul înregistrării unui ONGAnunț de selectare a două persoane cu dizabilități în scopul înregistrării unui ONG

Anunț de selectare a două persoane cu dizabilități în scopul înregistrării unui ONG

AO Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova ( AOPD), este o rețea națională de Organizații a Societății Civile care promovează incluziunea și drepturile persoanelor cu dizabilități. Actualmente AOPD include 56 OSC-uri.

În perioada Iulie 2023-Decembrie 2024, AOPD implementează proiectul ,,OPD mai puternice pentru o mișcare rezistentă a persoanelor cu dizabilități și un răspuns umanitar incluziv”.

Scopul proiectului este consolidarea organizațiilor persoanelor cu dizabilități în Moldova pentru a promova egalitatea, incluziunea socială și participarea deplină a persoanelor cu dizabilități în toate aspectele societății, inclusiv în situații de urgență și crize umanitare.

Obiectivele proiectului:

O1 Advocacy pentru pentru drepturile persoanelor cu dizabilități și consolidarea persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova

O2 Suport asigurat persoanelor cu dizabilități în situație de criză umanitară inclusiv persoanelor refugiate cu dizabilități

O3 Consolidarea capacităților și dezvoltarea organizațională

AOPD își propune prin crearea OSC să ofere persoanelor cu dizabilități posibilitatea de a se implica în viața socială și să își promoveze în mod egal cu semenii lor- valoarea lor umana, precum și să poată să își dezvolte  sentimentul de integrare la viața publică.

Avantajele implicării în activități cu caracter social, ar contribui implicit la creșterea gradului de educare civică, oferind premise menite să producă schimbări la nivel comunitar sau național.

 

Activități de suport ce urmează a fi oferite persoanelor în procesul de înregistrare:

-Informarea privind activitatea și specificul ONG;

-Sprijin în procesul de înregistrare a organizațiilor de la programare la Agenție Servicii Publice;

-Suport în elaborarea pachetului de documente pentru dezvoltarea organizației necomerciale;

-Instruire privind colectarea fondurilor pentru durabilitatea organizației și implicarea în procese decizionale la nivel local și central;

 

Profilul candidaților:

  • persoane cu dizabilități stabilite în Republica Moldova;

Termeni și condiții de aplicare:

Candidații interesați vor transmite aplicațiile cu următorul conținut:

-CV-ul;

-Formular de aplicare pe care îl găsiți ca anexă la prezentul anunț(FORMULARUL AICI).

Selecția  candidaților se va organiza în două etape, eliminatorii, AOPD va evalua, pe baza documentației transmise, admisibilitatea candidaturilor sub aspectul îndeplinirii următoarelor cerințe:

  • respectarea termenului limită pentru depunerea dosarului;
  • respectarea documentației de înscriere indicate în anunț;

În a doua etapă, se vor examina candidații preselectați din prima etapă; în baza calificării și abilității acestora, urmând a fi supuși interviului.

Dosarul va fi prezentat în format electronic la adresa de email info@aopd.md cu mențiunea ”Candidat înregistrare OSC” până la data  de 22 decembrie 2023, ora 18:00.

AOPD își rezervă dreptul de a invita la interviu doar persoanele care au întrunit toate condițiile competiției deschise.