Coordonator de proiect în cadrul proiectului Participarea Republicii Moldova la Expoziția Mondială ”Expo Osaka 2025



Nume poziţie: Coordonator de proiect

Locul: Chişinău, Moldova cu posibilitatea deplasării în or. Osaka, Japonia pe o perioadă de minim 6 luni.

Durata contractului: până 30 noiembrie 2025

Context: Centrul Internațional de Expoziții ”Moldexpo” S.A. a fost numit prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.225, din 19.04.2023, în calitate de Autoritate Națională responsabilă organizarea participării Republicii Moldova la Expoziția Mondială ”Expo Osaka 2025 ”, care va avea loc în perioada 13 aprilie 2025 - 13 octombrie 2025 în or. Osaka, Japonia.

Expoziţia Mondială (World Expo) este al treilea dintre cele mai mari evenimente din lume cu impact economic, social şi cultural, după FIFA World Cup şi Jocurile Olimpice. Participarea Republicii Moldova la Expo reprezintă o oportunitate de promovare a imaginii ţării pe plan global.

Principalele responsabilități și atribuții ale coordonatorului de proiect

 • Este responsabil de planificarea activităților, actualizarea planului de lucru și monitorizarea, stadiului realizării proiectului;
 • Elaborează documente și logistică necesară pentru activitățile și evenimentele organizate în cadrul proiectului, în corespundere cu planul de acțiuni pentru organizarea participării Republicii Moldova la Expoziția Mondială ”Expo Osaka 2025”, asigurând pregătirea adecvată a acestora;
 • Elaborează devizul de cheltuieli necesare pentru buna desfășurare a proiectului
 • Organizează activitățile legate de rutina proiectului: scrisori, note informative, rapoarte, e-mailuri, procese-verbale etc.;
 • Este responsabil de organizează ședințelor, evenimentelor și asigură secretariatul acestora;
 • Este responsabil de gestionarea corespunzătoare a documentației legată de proiect, centralizeazarea și păstrarea evidenței stricte a tuturor documentelor;
 • Este responsabil de comunicarea cu membrii grupului de lucru, comitetului organizatoric, cu organizatorii Expo Osaka 2025 și partenerii proiectului;
 • Asigură promovarea activităților de organizare și desfășurare a lucrărilor de pregătire a proiectului;
 • Gestionează și monitorizează procesele de achiziție a bunurilor și serviciilor conform Planului aprobat, elaborează documentele de licitație asigură perfectarea documentelor și păstrarea dosarului de achiziție în mod corespunzător;
 • Contribuie, la solicitarea superiorilor, la realizarea altor sarcini pentru bunul mers al proiectului.

Cerinţe:

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență (profil economic, administrare, relații internaționale );
 • Cunoașterea avansată a limbilor engleză și română;
 • Experiență în realizarea anterioară a unor proiecte;
 • Practicele anterioare de conlucrare cu instituțiile și organizațiile din Japonia vor constitui un avantaj.
 • Experiență în lucru cu autoritățile de stat, organizațiile sau companiile internaționale;
 • Experiență în organizarea procedurilor de achiziții publice va fi considerată un avantaj.
 • Abilități de comunicare scrisă și verbală în limba română și engleză;
 • Cunoștințe și abilități de comunicare în social media;
 • Abilități de elaborare a prezentărilor;
 • Abilități de analiză și planificare, angajament personal, eficiență, flexibilitate, focusare pe rezultate, inițiativă, dinamism, deschidere către nou, gândire creativă, promptitudine.

 

Oferim:

 • Angajare oficială;
 • Mediu activ şi dinamic;
 • Salariu atractiv, Pachet social;
 • Deplasarea în or. Osaka pentru a activa în cadrul Pavilionului Republicii Moldova pe perioada Expo Osaka 2025 (13 aprilie 2025- 13 octombrie 2025);
 • Loc de muncă confortabil.

Procedura de Evaluare

Evaluarea va fi realizată în baza CV-ului și scrisorii de intenție. Doar candidații selectați vor fi contactați pentru interviu.

Candidații interesați sunt rugați sa transmită CV-ul și scrisoarea de intenție la adresa  cadre@moldexpo.md până la data de 10.10.2023 cu indicarea postului pentru care se aplică.

Articol adaugat de: Евгений Ханбеков