Centrul CONTACT anunță un concurs pentru funcție Manager/ă de ProiectFB cover v2Centrul CONTACT este o Asociație Obștească independentă și apolitică care reprezintă o platformă activă de resurse, analiză, advocacy, dezbateri și comunicare pentru oameni activi, lideri comunitari și organizații ale societății civile care vor să contribuie la dezvoltarea unei societăți civile puternice, credibile și influente cu un grad înalt de participare a femeilor și bărbaților și cu autorități publice transparente și responsabile.

Funcție:  Manager/ă de proiect

Program de muncă: Full-time.

Perioada de angajare: perioadă determinată (iunie 2023 – iunie 2025), cu posibilitate de extindere până în iunie 2028.

Context

Începând cu 1 iunie 2023, Centrul CONTACT lansează proiectul “Civili Society Resieliency”.

Acest proiect are drept scop creșterea rezilienței societății civile moldovenești prin consolidarea capacităților organizațiilor societății civile (OSC) de a relaționa cu constituenții și de a-și diversifica sursele de finanțare domestice/locale.

Pentru realizarea cu succes a acestui proiect, Centrul CONTACT angajează manager/ă de proiect.

Responsabilități de bază:

Responsabilitatea principală a managerului de proiect este de a se asigura că proiectul produce rezultatele specificate în documentul de proiect, la standardele de calitate cerute și în limitele de timp și de cost specificate.

Managerul de proiect aplică și promovează principiile managementului bazat pe rezultate (RBM), după cum urmează:

 • Supraveghează operațiunile zilnice și implementarea activităților proiectului, exercită monitorizarea activităților proiectului, inclusiv gestionarea eficientă a resurselor financiare ale proiectului;
 • asigură livrarea la timp și eficientă a rezultatelor și produselor proiectului, conform documentului de proiect, ceea ce duce la obținerea rezultatelor așteptate;
 • Elaborează planul de lucru, rapoarte de progres narative periodice și rapoarte finale și le prezintă supervizorului; inclusiv înregistrează și gestionează problemele și riscurile proiectului și sugerează măsuri de atenuare;
 • Asigură punerea în aplicare a activităților din cadrul planului de lucru al proiectului, în conformitate cu indicatorii stabiliți, pentru obținerea rezultatelor planificate, precum și gestionarea generală a proiectului;
 • Sprijină gestionarea eficientă a resurselor umane aferente proiectului, inclusiv a personalului, consultanților și experților pe termen scurt;
 • Facilitează o colaborare între toate părțile interesate cheie ale proiectului, asigurând un flux continuu de informații și abordând problemele de punere în aplicare într-un mod pro activ și orientat spre soluții.

Aranjament instituțional

Managerul de proiect va lucra sub supravegherea directorului executiv și va asigura furnizarea de servicii și produse de cea mai înaltă calitate și la cele mai înalte standarde, prin aplicarea abordărilor HRBA și GE.

Managerul de proiect va coordona echipa de proiect, formată din aproximativ 3 angajați part-time și consultanți, așa cum este prevăzut în organigrama proiectului.

Competențe de bază:

 • Abilitatea de a gestiona programe și proiecte cu accent pe îmbunătățirea performanței și pe rezultate demonstrabile;
 • Capacitatea de a planifica, organiza, prioritiza și controla resursele, procedurile și protocoalele pentru a atinge obiective specifice;
 • Capacitatea de a identifica și de a organiza acțiuni de atenuare și de gestionare pro activă a riscurilor;
 • Abilităţi excelente de interacțiune şi comunicare internă și externă, planificare și organizare;
 • Abilitatea de a lucra cu documente și respectarea termenelor limită, regulilor și procedurilor Asociației;
 • Responsabilitate și punctualitate;
 • Abilități de lucru independent şi în echipă, într-un mediu dinamic şi în termeni restrânși de timp;
 • Capacitatea de a oferi directorului și părților interesate un feedback periodic cu privire la coerența sau discrepanța dintre activitățile planificate și cele reale, precum și cu privire la performanța și rezultatele programului.

Cerințe față de candidați/te:

 • Studii superioare în domenii relevante;
 • Experiență în poziții similare;
 • Cunoașterea fluentă a limbilor engleză, română și rusă (oral și scris);
 • Abilități de utilizare a computerului (MS Office, Internet), a echipamentului de birou;
 • Experiență relevantă de lucru sau voluntariat în cadrul unui ONG sau organizație internațională va constitui un avantaj;

CONDIȚII DE MUNCĂ:

 • Mediu de lucru confortabil;
 • Posibilități de dezvoltare profesională;
 • Salariu motivant (inclusiv pachet social deplin).

Candidații interesați sunt invitați să depună CV-ul care să conțină contactele a cel puțin două persoane de referință și o scrisoare de intenție (lungime maximă: 1 pagină) în care să se precizeze motivele pentru care candidatul se consideră potrivit pentru acest post,

la adresa: info@contact.md cu titlul „Concurs angajare manager de proiect”.

Data limită – 5 iunie 2023

Selectarea va fi făcută în bază analizei CV-urilor și scrisorilor de intenție expediate. Doar persoanele preselectate vor fi invitate pentru la interviu. Centrul CONTACT își rezervă dreptul de a nu alege niciun/o candidat/ă în cazul în care dosarele primite nu vor corespunde cerințelor specificate în anunț.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: info@contact.md

Notă: În procesul de selecție, Centrul CONTACT nu discriminează direct sau indirect candidatul/candidata pe criterii de sex, vârstă, apartenență națională, rasă, etnie, religie, viziuni politice, orientare sexuală, origine/statut social etc. Se va ține cont doar de competențele profesionale ale candidaților. Centrul CONTACT oferă șanse egale tuturor, dosarele fiind analizate obiectiv și cu asigurarea deplinei confidențialități.