AO „Laolaltă” angajează Grădinar pentru Centrul Comunitar / АО «Laolalta» нанимают на работу Садовода для Общественного центраAO „Laolaltă” angajează Grădinar pentru Centrul Comunitar / АО «Laolalta» нанимают на работу Садовода для Общественного центра

 

RO (ниже на русском)

AO „Laolalta” (LAOLALTĂ) este asociația obștească fondată în 2020 din membrii Inițiativei „Împreună Împotriva Covid-19” și este co-fondatoarea Inițiativei „Moldova pentru Pace” din primele zile are invaziei ruse pe teritoriul Ucrainei. Misiunea organizației este să contribuie la o societate implicată prin programe și proiecte care capacitează cetățenele și cetățenii în mobilizare comunitară, bună conlucrare cu autoritățile și responsabilizare reciprocă.LAOLALTĂ, în cadrul parteneriatului cu UNHCR, Agenția ONU pentru Refugiați, implementează programe pentru oferirea suportului și accesul la servicii de protecție persoanelor refugiate din Ucraina. Proiectele implementate de LAOLALTĂ contribuie la creșterea gradului de integrare, participare și implicare a persoanelor refugiate. Parteneriatul este pentru perioada   1 iunie 2022 – 31 decembrie 2023.

Centrul Comunitar 151 (CC151) a fost creat de către AO “Laolaltă” pentru inițiativa „Moldova pentru Pace”, cu suportul Agenției ONU pentru Refugiați (UNHCR). CC151 este un spațiu prietenos și incluziv, în care fiecare femeie, copil și tânăr(ă) se simte în siguranță și are șanse egale. CC 151 promovează valori precum: egalitate; suport; integrare și respect.

Despre job

Căutăm persoane care împărtășesc valorile noastre și care vor contribui la dezvoltarea inițiativei. Fiecare viitor/oare angajat/ă va trebui să semneze Codul de Etică care, în primul rând prevede, tratarea refugiatelor și refugiaților cu demnitate, respect, empatie și grijă. Înțelegând că refugiata/refugiatul e în primul rând un om într-o situație extrem de dificilă și nu reprezentantul unui grup etnic, social, etc.
Care manifestă o dragoste aparte față de grădinărit și curățenia curții.

Sarcini și responsabilități

 • Măturarea curții;
 • Spălarea curții și teritoriului centrului;
 • Aruncarea și colectarea gunoiului de pe teritoriul curții;
 • Plantarea și îngrijirea grădinii, mentenanța aspectului estetic a acesteia;
 • Să ia în primire toate materialele necesare asigurării lucrului, având obligația să asigure utilizarea și păstrarea acestora în bune condiții;
 • Să răspundă la toate solicitările venite din partea office managerilor;
 • Să elaboreze lista cu necesități pentru buna desfășurare a activității.
 • Efectuarea lucrărilor de mentenanță a centrului și clădirilor anexe acestuia.

Cerințe

 • Experiență în domeniu.
 • Abilităţi de lucru independent şi în echipă;
 • Nivel de responsabilitate ridicat;
 • Spirit de inițiativă.

Ce oferim

 • Regim de lucru cu ore flexibile și autonomie;
 • Salariu motivant;
 • Un mediu prietenos de lucru cu o echipă multidisciplinară;
 • Activități de teambuilding.

Tipul de activitate: Part-time, 10 ore pe săptămînă

Perioada de angajare: Iunie - August 2023, cu posibilitatea de extentindere a termenului

Transmite dosarul de aplicare până pe 31.05.2023, ora 18:00  pe adresa hr@laolalta.md, sau sună la numărul de telefon 060414059, cu titlul ”Concurs Grădinar”.

Datele personale vor fi procesate doar pentru scopuri de angajare.

RU

АО «Лаолалта» (LAOLALTĂ) — общественное объединение, основанное в 2020 году участниками инициативы «Вместе против Covid-19», и является соучредителем Гражданской инициативы «Молдова за мир» с первых дней российского вторжения на территорию Украины.

Миссия организации состоит в том, чтобы внести свой вклад и вовлечь сообщество посредством программ и проектов, которые расширяют возможности граждан в мобилизации сообщества и обеспечивают эффективное сотрудничество с властями и взаимную ответственность.

LAOLALTĂ в партнерстве с УВКБ ООН, Агентством ООН по делам беженцев, реализует программы по предоставлению поддержки и доступа к услугам защиты для беженцев из Украины. Проекты, реализуемые LAOLALTĂ, способствуют повышению степени интеграции, участия и вовлеченности временно уязвимых лиц. 

Об общественном центре

При поддержке УВКБ ООН мы запустили Общественный центр — дружественное и безопасное пространство для женщин, которое предлагает равные возможности для участия, развития и интеграции.
Мы решили сделать локацию максимально доступной и дружелюбной, чтобы каждый человек чувствовал себя комфортно и это было приятное пространство.

О работе

Мы ищем людей, которые разделяют наши ценности и будут способствовать развитию инициативы. Каждый будущий сотрудник должен будет подписать Кодекс этики, который, прежде всего, предусматривает достойное, уважительное, сочувственное и заботливое обращение с беженцами. Понимание того, что беженец – это в первую очередь человек, находящийся в крайне сложной ситуации, а не представитель этнической, социальной и т.п. группы.
Который проявляет особую любовь к садоводству и уборке двора.

Обязанности и ответственность

 • Подметание
 • Мойка двора и территории центра;
 • Выбрасывание и сбор мусора с территории двора;
 • Посадка и уход за садом, поддержание его эстетичного вида;
 • Получать все материалы, необходимые для обеспечения работы, имея обязательство обеспечить их использование и сохранность в надлежащем состоянии;
 • Отвечать на все запросы офис-менеджеров;
 • Составить список потребностей для хорошего выполнения деятельности.
 • Проведение ремонтных работ центра и пристроек к нему.

Требование:

 • Опыт работы в сфере.
 • Умение работать самостоятельно и в команде;
 • Высокий уровень ответственности;
 • Инициативность духа.

Что мы предлагаем

 • Режим работы с гибким графиком и автономией;
 • Мотивирующая заработная плата;
 • Дружелюбная рабочая среда с многопрофильной командой;
 • Командообразующие мероприятия.

Вид деятельности: Частичная занятость, 10 часов в неделю

Период трудоустройства: июнь – август 2023 г., с возможностью продления срока

Файл заявки отправить до 31.05.2023, 18:00 на адрес hr@laolalta.md, или позвонить по телефону 060414059 , с пометкой «Конкурс садовод».