BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal, pe durată determinată, Direcţia decontări interbancareBNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal, pe durată determinată, Direcţia decontări interbancare

Cerințe minime obligatorii:

 1.  Studii superioare absolvite cu examen de licența în domeniile financiar - economic și/sau tehnologiilor informaționale; Pentru persoanele cu studii obținute în afara Republicii Moldova se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și/sau instituțiile respective.
 2. Experiență de minim 2 ani în domeniul financiar – economic/tehnologiilor informaționale;
 3. Cunoaşterea legislaţiei bancare, precum şi a celor aferente domeniului sisteme de plăţi;
 4. Cunoştinţe de operare a calculatorului la nivel de utilizator şi cunoaşterea avansată a aplicaţiilor MS Word, Excel şi Power Point;
 5. Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române la nivel avansat, cunoașterea limbei engleze va constitui un avantaj;
 6. Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, învățare și dezvoltare continuă;
 7. Disponibilitatea de a lucra pe schimburi
 8.  Alte abilități și atitudini:
  • candidatul trebuie să posede abilități de comunicare eficientă verbală, în scris și capacitatea de a sintetiza informații și de a face expuneri clare, concise;
  • abilitatea de a se adapta la schimbări și priorități rapid, de a gestiona mai multe activități simultan cu accent pe finalizarea acestora cu impact tangibil;
  • atitudine pozitivă, constructivă.

Principalele atribuții:

 1. Administrează ziua operațională a sistemului automatizat de plăți interbancare (SAPI) și a sistemului informațional de evidență contabilă (SIEC);
 2. Efectuează deschiderea și închiderea zilei operaționale a SAPI/SIEC, verificarea reconcilierii soldurilor din SAPI cu SIEC, monitorizarea succesiunii etapelor zilei operaționale, trecerea în regim manual de la o etapă la alta în cazuri excepționale;
 3. Efectuează monitorizarea financiară și tehnică a activității participanților în SAPI;
 4. Execută operaţiunile aferente activităţii în SAPI în cazul lipsei Expertului principal care este responsabil de schimb (stabilirea limitelor la conturile de decontare ale participanţilor etc.);
 5. Gestionează efectuarea decontării finale aferente operațiunilor în lei realizate cu cardurile de plată ale sistemelor internaționale de plăți în cadrul exercitării de către BNM a funcției de agent de decontare pentru astfel de operațiuni în cazul lipsei Expertului principal care este responsabil de schimb;

Beneficiile oferite de BNM:

 • Experiență profesională într-o bancă centrală;
 • Oportunități extinse de dezvoltare și certificare profesională;
 • Mediu de muncă modern și prietenos;
 • Procese de activitate digitalizate;
 • Flexibilitate în programul de muncă;
 • Pachet salarial competitiv;
 • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 13 iunie 2023.

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md sau depuneţi CV-ul in format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, cu specificarea postului dorit. Pentru detalii ne puteţi contacta la numărul de telefon 022- 822-158.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Solicităm insistent studierea bibliografiei de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.Bibliografie de referință ( disponibilă pe site-ul www.bnm.md ):

 1. Legea nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică;
 2. Regulamentul nr.179 /2019 cu privire la sistemul automatizat de plăţi interbancare;
 3. Regulamentul nr. 157/2013 cu privire la transferul de credit;
 4. Regulamentul nr. 157/2013 cu privire la cardurile de plată;

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0