Specialist/ă în comunicare și mobilizare comunitarăSpecialist/ă în comunicare și mobilizare comunitară

Fundația Te Doy (TDF) caută persoane calificate pentru un post part-time de Specialist/ă în comunicare și mobilizare comunitară, care să participe la implementarea proiectul „Crearea unui Centru de Justiție Familială în Moldova”. Proiectul își propune să susțină o abordare interdisciplinară și holistică a combaterii violenței în familie și a violenței sexuale prin înființarea unui Centru de Justiție Familială a Poliției, pentru a proteja și asista victimele și copiii acestora, care sunt afectați de fenomenul violenței, prin asigurarea accesului la servicii integrate de asistență și proteție.

Responsabilități:

Responsabilitățile includ o mare varietate de produse de comunicare, de la simple până la complexe, și activități de informare pentru a ajuta la lansarea Centrului, și pentru a îmbunătăți activitățile de sensibilizare/ mobilizare și de implicare publică a comunității.

 • În colaborare cu echipa și partenerii, și sub supravegherea echipei proiectului, specialistul/ a va elabora și implementa un plan de comunicare pentru a promova activitățile legate de proiect;
 • Va elabora/recomanda strategii, implementa soluții și prezentarezultatele activității de comunicare conducerii;
 • Va elabora Strategia de Comunicare și Strategia de Mobilizare cu Planul de Acțiuni;
 • Dezvolta materiale de comunicare și informare despre noul Centru și serviciile sale, pentru publicul larg și părțile interesate;
 • Crea scurte prezentări, materiale de informare și informații necesare pentru prezentări, conform cerințelor echipei proiectului;
 • Asista la consolidarea capacității de comunicare pentru echipa de proiect și parteneri;
 • Asista echipa proiectului în campaniile de informare și sensibilizare a publicului;
 • Dezvolta conținut de comunicare pentru rețelele sociale la solicitare, inclusiv materiale vizuale, infografice și conținut video;
 • Asista personalul proiectului cu planificarea și logistica evenimentelor publice și campaniilor de informare;
 • Elabora comunicate de presă, diverse tipuri de conținut media, inclusiv conținut video, fotografii și alte suporturi grafice;
 • Coordona și comunica cu contractorii pentru a dezvolta orice material video și în format word, cu privire la diferite aspecte ale activităților/evenimentelor proiectului;
 • Elabora pliante, rapoarte și prezentări;
 • Promova activitățile proiectului printr-o varietate de metode de comunicare, inclusiv plasarea informațiilor pe pagina de pe rețelele sociale etc.;
 • Coordona traducerea materialelor despre proiect în limbile/ formatele necesare pentru a ajunge la grupul țintă;
 • Asigura controlul calității conținuturilor create, pentru informațiile publice și electronice produse de echipa proiectului și de parteneri;
 • Alte sarcini atribuite în domeniul de activitate.

Calificări:

 • Studii universitare în comunicare, jurnalism sau domenii aferente;
 • Experiența la radio, televiziune sau presa scrisă constituie un avantaj;
 • Experiența în elaborarea materialelor de informare în mass-media, la fel este un avantaj;
 • Abilități excelente de scriere, editare și corectare;
 • Vorbitor/e nativ/ă de limba română, cu abilități de vorbire și scriere în limba engleză și rusă;
 • Experiență anterioară de lucru în domeniile prevenirii violenței bazate pe gen/drepturile femeilor constituie un avantaj.

Capacitatea de a:

 • Stabili și menține relații de lucru eficiente cu echipa proiectului și partenerii;
 • Experiență și leadership în dezvoltarea, implementarea și evaluarea unei comunicări strategice complexe, relații cu mass-media și programe de marketing;
 • Experiență demonstrată în dezvoltarea și implementarea unei strategii de branding;
 • Capacitatea de a transforma jargonul tehnic în mesaje de comunicare pentru publicul  larg și părțile interesate;
 • Independent/ă, cu inițiativă și capacitatea de a gestiona sarcinile fără supraveghere zilnică;
 • Prioritiza și gestiona mai multe proiecte simultan, respectând termenele stabilite;
 • Abilități interpersonale și de lucru în echipă;
 • Experiență în scrierea, editarea și plasarea materialelor tipărite pe o varietate de canale și rețele sociale.

Modalitatea de aplicare:

Persoanele interesate pot trimite actele enumerate mai jos doamnei Rodica Jardan, la adresa de e-mail r.jardan@tdoy.org, până la data de 5 iunie 2023, ora 17.00, cu subiectul „Specialist/ă în comunicare și mobilizare comunitară”.

 • CV-ul personal, inclusiv o listă de publicații pe subiecte relevante (dacă există). CV-ul trebuie să includă datele de contact (adresele de e-mail) a cel puțin 2 persoane de referință;
 • Oferta tehnică: un model de Plan de comunicare și a Strategiei de mobilizare (1-2 pagini).

Aplicațiile incomplete nu vor fi luate în considerare.

Doar candidații/le selectați/e vor fi contactați pentru interviu.

Practicile noastre de angajare oferă șanse egale tuturor persoanelor, indiferent de etnie, religie, sex, gen, vârstă, orientare sexuală, statut, structura familiei etc.

Articol adaugat de: TDFM