BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal piețe valutare și monetareBNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal piețe valutare și monetare

Obiectivul postului:

monitorizarea și gestionarea expunerii la riscurile financiare în procesul de management al rezervelor valutare ale statului; implementarea politicii monetare prin supravegherea conformării băncilor la regimul rezervelor obligatorii; analiza, raportarea și prognozarea pe termen scurt a dinamicii unor indicatori ai pieței valutare și monetare.

Cerințe minime obligatorii:

1. Studii superioare în domeniul economic, cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare. Pentru persoanele cu diplome de studii obținute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obținute în țara și/sau instituțiile de învățământ respective;

2. Experiență de muncă în domeniul economico-financiar de cel puțin 1 an;

3. Cunoştinţe ale prevederilor legislației bancare autohtone;

4. Cunoştinţe de operare a calculatorului la nivel de utilizator şi cunoaşterea avansată a aplicaţiilor MS Office, în special Excel;

5. Vorbitor fluent al limbii române și cunoașterea limbii engleze (cel puțin la nivel intermediar);

6. Alte abilități și atitudini: gândire critică, perseverenţă, spirit de inițiativă, cooperare, flexibilitate, responsabilitate, spirit de observaţie şi tendinţă de dezvoltare profesională continuă. 

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

1. Experienţă în domeniul financiar-bancar;

2. Cunoștințe în domeniul statisticii și econometriei.

Principalele atribuții: :

1. monitorizează zilnic evoluțiile pe piața valutară locală, implicit a cursului de schimb și pregătește periodic date statistice privind indicatorii aferenți pieței valutare și monetare;

2. monitorizează conformarea băncilor la cerințele regimului rezervelor obligatorii (inclusiv efectuează control din oficiu/teren pe acest segment), participă la modificarea cadrului normativ în acest sens;

3. elaborează prognoze pe termen scurt ale rezervelor valutare, rezervelor excesive și rezervelor obligatorii ale sectorului bancar, după caz, ale unor indicatori ai pieței valutare;

4. elaborează compartimentele, de competența direcției, la raportul asupra inflației, raportul anual al BNM și raportul asupra stabilității financiare;

5. efectuează, la necesitate, analize tematice în domeniul pieței valutare și monetare.

Beneficiile oferite de BNM:

  • Experiență profesională într-o bancă centrală;
  • Oportunități extinse de dezvoltare și certificare profesională;
  • Mediu de muncă modern și prietenos;
  • Procese de activitate digitalizate;
  • Flexibilitate în programul de muncă;
  • Pachet salarial competitiv;
  • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 08 iunie 2023.

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md sau depuneţi CV-ul in format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, cu specificarea postului dorit. Pentru detalii ne puteţi contacta la numărul de telefon 022- 822-158.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

1.      Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei;

2.      Regulamentul cu privire la regimul rezervelor obligatorii, aprobat prin HCE al BNM nr. 302/2019;

3.      Regulament privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine, aprobat prin HCA al BNM nr.3/2009;

4.      Regulament cu privire la poziţia valutară deschisă a băncii, aprobat prin HCA al BNM nr. 126/1997;

5.      Strategia politicii monetare a Băncii Naţionale a Moldovei pe termen mediu;

6.      Raportul anual al BNM și cele asupra inflației, pentru familiarizarea cu ultimele evoluții;

7.      Casetele tehnice ale BNM (meniul Educație financiară de pe pagina web a BNM) pe subiectele relevante activității Departamentului piețe financiare.

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0