BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert coordonator al Serviciului relații externe și integrare europeanăBNM anunță concurs pentru postul vacant de expert coordonator al Serviciului relații externe și integrare europeană

Scopul serviciului:

Serviciul relații externe și integrare europeană își desfășoară activitatea având ca scop asigurarea unei coordonări eficiente, la nivel instituțional, a procesului de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană, precum și colaborarea cu instituțiile financiare internaționale, organizațiile internaționale, regionale etc. și băncile centrale ale altor state pe diverse domenii ce țin de competența BNM.

Obiectivele postului:

Expertul coordonator al Serviciului realizează atribuțiile sale în domeniul cooperării tehnice externe, cooperării bilaterale a BNM cu alte autorități de supraveghere financiară din alte țări, precum și efectuează alte sarcini aferente la indicația șefului Serviciului și Conducerii BNM.

Cerințe minime obligatorii:

 1. Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic și/sau în domeniul relațiilor internaționale; Pentru persoanele cu diplome de studii obținute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obținute în țară și/sau instituțiile de învățământ respective.
 2. Cunoștințe de operare a calculatorului la nivel de utilizator și cunoașterea avansată a aplicațiilor MS Word, Excel și Power Point;
 3. Cunoștințe privind aspectele generale de funcționare ale instituțiilor financiare internaționale și ale procesului de integrare europeană a Republicii Moldova;
 4. Competențe lingvistice: cunoașterea limbii române, ruse și engleze vorbire fluentă;
 5. Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, capacitate de a rezolva probleme, perseverență, învățare și dezvoltare continuă;
 6. Alte abilități și atitudini:
 • candidatul trebuie să posede abilități de comunicare scrisă și orală, capacitatea de a expune clar și concis constatările, concluziile și recomandările (fixarea exactă și calitativă a informației);
 • operativitate în rezolvarea sarcinilor, adaptabilitate la situații noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale;
 • atitudine pozitivă, constructivă.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

 • Studii de master în desfășurare sau finalizate pentru absolvenții sistemului Bologna.

Principalele atribuții funcționale:

 1. Cooperarea, în limita competenței BNM, cu partenerii externi de dezvoltare în vederea solicitării și beneficierii de asistență tehnică;
 2. Elaborarea periodică a planurilor de asistență tehnică externă de care urmează să beneficieze BNM;
 3. Coordonarea, monitorizarea și evidența tuturor misiunilor de asistență tehnică externă acordată BNM;
 4. Ținerea evidenței și evaluarea rezultatelor misiunilor de asistență tehnică externă acordată BNM;
 5. Participarea în elaborarea strategiilor/planurilor instituționale aferente implementării rezultatelor și recomandărilor formulate în cadrul proiectelor de asistență tehnică externă;
 6. Participarea în activitățile de elaborare a proiectelor documentelor de politici naționale de dezvoltare social-economică a Republicii Moldova;
 7. Participarea în realizarea oricăror acțiuni comune legate de băncile centrale și autoritățile de supraveghere din alte state, inclusiv cele ce privesc încheierea și implementarea de acorduri/memorandumuri de cooperare între BNM și acestea;
 8. elaborarea și redactarea scrisorilor protocolare (de felicitare pentru numirea în funcție, mulțumire, colaborare, condoleanțe etc.) ce urmează a fi adresate partenerilor externi ai BNM
 9. Îndeplinirea altor funcții și însărcinări la indicația Conducerii BNM.

Beneficiile oferite de BNM:

 • Experiență profesională într-o bancă centrală;
 • Oportunități extinse de dezvoltare și certificare profesională;
 • Mediu de muncă modern și prietenos;
 • Procese de activitate digitalizate;
 • Flexibilitate în programul de muncă;
 • Pachet salarial competitiv;
 • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 08 iunie 2023.

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md sau depuneţi CV-ul in format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, cu specificarea postului dorit. Pentru detalii ne puteţi contacta la numărul de telefon 022- 822-158.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

Recomandăm insistent să consultați bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

1. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr.548 din 21.07.1995;

2. Legea privind activitatea băncilor nr.202 din 06.10.2017;

3. Legea privind reglementarea valutară nr.62-XVI din 21 martie 2008;

4. Acordul de Asociere încheiat între Republica Moldova și Uniunea Europeană (semnat la 27 iunie 2014 la Bruxelles, Belgia).

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0